Toimijakuvailun asiantuntijaverkoston toimintakertomus 2020

Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto
Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto aloitti toimintansa alkuvuonna 2020. Sen keskeisiä tehtäviä on suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden toimijakuvailutyön edistäminen ja toimijoihin liittyvien kuvailukäytäntöjen yhtenäistäminen. Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto toimii yhteistyössä KAM-kuvailuryhmän kanssa ja pyrkii myös sujuvaan yhteistyöhön muiden kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa.

Toimijakuvailun asiantuntijaverkoston tehtävänä on:

 • edistää toimijoiden yhtenäistä kuvailua
 • seurata kuvailusääntöjen kehitystä toimijoiden näkökulmasta
 • laatia toimijoiden kuvailuun liittyviä sovellusohjeita ja suosituksia
 • jalkauttaa ja jakaa tietoa ja osaamista
 • järjestää koulutusta
 • vahvistaa toimijakuvailuyhteistyötä kirjastojen, museoiden ja arkistojen välillä.

Verkoston jäsenet vuonna 2020:

 • Martin Engberg (verkoston sihteeri), Kansalliskirjasto
 • Ilkka Haataja, Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia
 • Tuula Harmoinen, Jyväskylän yliopisto, Avoimen tiedon keskus
 • Miia Herrala, Kansallisarkisto
 • Anssi Lampela, Kansallisarkisto
 • Reeta Niemi, KAVI
 • Saijamari Pakkala, Tampereen kaupunginkirjasto
 • Katerina Sornova (puheenjohtaja), Kansalliskirjasto
 • Jaakko Tuohiniemi, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Sirpa Tuomisto, Kokkolan kaupunginkirjasto
 • Taija Tuoresjärvi, Aalto-yliopiston tutkijapalvelut
 • Päivi Wendelius, Oulun yliopiston kirjasto
  Kutsutut asiantuntijajäsenet:
 • Kari Ahola, Kansalliskirjasto
 • Jerry Jantunen, Kansalliskirjasto
 • Johanna Parviainen, Suomen Kirjastopalvelu


Verkoston toiminta vuonna 2020

Verkoston ensimmäinen kokous oli 14.1.2020 ja kaiken kaikkiaan verkosto kokoontui 15 kertaa. Ensimmäinen kokous järjestettiin Kansalliskirjaston tiloissa, kaikki muut kokoukset olivat etäkokouksia. Useimmissa kokouksissa (noin kymmenessä) verkosto keskittyi RDA-linjausten läpikäymiseen toimijakuvailun näkökulmasta. Varsinaisten kokousten lisäksi verkoston jäsenet ovat osallistuneet eri kokoonpanoilla yhteisötyyppi- ja suhdetermilistauksen valmisteluihin (Metatietosanasto) ja ovat tehneet pohjatyötä Kongressin kirjaston ns. H405-listan käsittelyä varten (listassa määritellään, kuvaillaanko jokin elementti toimijana, aiheena, paikkana, aihekäsitteenä vai teoksena).

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 • Toimijakuvailun asiantuntijaverkoston tunnetuksi tekeminen ja tiedotuksen kehittäminen
 • Verkoston laajentaminen koko KAM-sektorille
 • KAM-sektorin eri organisaatioiden toimijakuvailun lähtökohtien ja tarpeiden selventäminen
 • RDA-kuvailun sovellusohjeet, käännöksen mahdollinen kommentointi, esimerkkien lisääminen toimijakuvailun osalta
 • kuvailukäytäntöjen läpikäynti ja niiden yhtenäistäminen
 • yhteiset kokoukset muiden kuvailuryhmien kanssa (ns. H405-lista)
 • fiktiivisten hahmojen kuvailun selkeyttäminen
 • Nimitietopalvelun mahdollisen jatkoprojektin kehityksen seuraaminen.
 • No labels