Fintossa aikoinaan julkaistu MERO - Merenkulun ontologia on saapunut satamaan ja jatkaa nyt matkaa uudesti nimettynä modernina hybridiajoneuvona maalla, merellä ja ilmassa. Uusi nimi on Liikenteen ontologia LIIKO.

LIIKO-ontologiaprojekti käynnistettiin Liikennevirastossa alkuvuodesta 2017 osana digitalisaatiohanketta. Projektin tavoitteena oli ontologisoida Tiehallinnon kirjastossa käytössä ollut asiasanasto rakentamalla se MEROn pohjalle. Työ tilattiin Sanastokeskus TSK:lta ja toteutettiin Liikenneviraston asiantuntijoista kootun asiantuntijaryhmän avulla. Työn tuloksena syntynyt LIIKO on tarkoitettu ensisijaisesti liikennealan julkaisujen ja arkistoaineiston sisällönkuvailuun. MERO-ontologia puolestaan pohjautui Merenkulun asiasanastoon ja laadittiin Merenkulkulaitoksen ja Semanttisen laskennan tutkimusryhmän yhteistyönä osana FinnONTO-projektia (2003-2012).

LIIKO on suoraa jatkoa MEROlle. Ontologian nimiavaruus ja URIt ovat edelleen samat kuin MEROssa. Tämä  tarkoittaa sitä, että ne järjestelmät, jotka ovat aiemmin käyttäneet MEROa, voivat nyt käyttää LIIKOa ja ainoa tarvittava muutos on, että rajapintakutsuissa pitää kutsuttavan ontologian nimi vaihtaa MEROsta LIIKOon. LIIKO päivitetään tulevaisuudessa myös KOKO-ontologiapilveen, joka tältä osin vastaa vielä MERO-ontologian aikaista tilaa. Lisäksi MERO-ontologian osoite Finton sivuilla (http://finto.fi/mero/) on poistunut käytöstä.

Uusi ja uudistettu LIIKO-ontologia löytyy alla olevasta osoitteesta:
http://finto.fi/liiko/fi/

alkuperäisen blogitekstin lisännyt Tuomas Palonen lokakuuta 11, 2018