Uuden käsitteen luomiseen ei aiemmin ole ollut selkeää ohjeistusta. Joskus mainittu TopBraid Composerin tarjoama käsitteen kloonaustoiminto ei oli suositeltava koska se lisää riskiä, että käsitteisiin jää virheellistä tietoa, jotka periytyvät siitä käsitteestä, josta uusi käsite kloonattiin. Tästä syystä on turvallisempaa luoda uudet käsitteet ns. puhtaalta pöydältä. TopBraid ei tarjoa tähän suoraa toimintoa, mutta uusi (kloonaamaton) käsite voidaan kuitenkin luoda TopBraidissä SPARQL-kyselyn kautta.

SPARQL-kysely tehdään TopBraidissä avaamalla valikosta Window > Show view > SPARQL, lisäämällä alla oleva kysely Query editor tekstikenttään ja klikkaamalla tämän jälkeen vihreää nuolta (Execute SPARQL). Huom! Alla olevasta kyselystä on poistettava lihavoidut kohdat ja korvattava ne ontologian omalla käsitetyypillä sekä ontologian nimiavaruudella!

INSERT {
?uusi rdf:type laita tähän ontologiasi käsitetyyppi .
?uusi skos:prefLabel 'UUSI KÄSITE'@fi .
} WHERE {
BIND( IRI(CONCAT(str(laita tähän ontologiasi nimiavaruus:),struuid())) as ?uusi )
}


Eli käyttäen esimerkkinä JUHO-ontologiaa, SPARQL-kysely menisi seuraavasti. Huom! Tämä esimerkkikysely toimii vain JUHO-ontologian kohdalla:

INSERT {
?uusi rdf:type juho-meta:Concept.
?uusi skos:prefLabel 'UUSI KÄSITE'@fi .
} WHERE {
BIND( IRI(CONCAT(str(juho:),struuid())) as ?uusi )
}


Kun suoritat SPARQL-kyselyn, kysely luo käsitteen, jonka prefLabel on "UUSI KÄSITE". Muuta prefLabel haluamaksesi ja luo käsitteeseelle muut tarvittavat tiedot. Muista, että jokaisen ontologiakäsitteen on liityttävä hierarkiaan jollakin tavalla. YSO-pohjaisten erikoisontologioiden osalta näitä tapoja on kolme: 1) yläkäsitesuhde saman ontologian toiseen käsitteeseen, 2) yläkäsitesuhde YSO-käsitteeseen, 3) ekvivalenssisuhde YSO-käsitteeseen.

  • No labels