Aika: 14.5.2020 klo 13.02–15.53
Paikka: Microsoft Teams -etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto, puheenjohtaja (Helsingin Konservatorion kirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto) kohdassa 1


MUISTIO

1 YSO-, SLM- ja SEKO-termit

Käytiin läpi uusia ja muita Muusan käsittelyä vaativia YSO-, SLM- ja SEKO-termejä.


2 Ajankohtaista

muusa-posti-listalle lisättävät kutsutut asiantuntijat

 • Keskusteltiin kutsuttujen asiantuntijoiden lisäämisestä postilistalle ja päätettiin lisätä Tuomas Palonen.

Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 8.5.2020

 • Kuvailuryhmien työpaja siirtyy syksylle. Pidetään kaksi yhteistapaamista: 8.9. klo 12–15 ja 3.11. klo 12–15.
 • RDA: Odotellaan edelleen lopullisia englanninkielisiä sääntötekstejä. Kansalliskirjaston RDA-koulutukset pidetään syksyllä 2021.
 • Kuvailun tiedotuspäivä siirtyy alkuvuoteen 2021.
 • Kuvailuryhmien rooli metatietosanaston kehittämisessä ja päivittämisessä viedään edelleen käsiteltäväksi Kansalliskirjastolle.
 • Nimitietopalveluhanke ei saanut jatkorahoitusta. Kansallisen toimijakuvailun tietovarannon tulevaisuus on epäselvä.

Musiikkiaineiston kansallinen varastointi ja aineiston kuvailu Melindaan

 • Yleisten kirjastojen neuvostolta on tullu seuraava kommenttipyyntö Muusalle: ”YKN:n musiikkiaineistojen varastointityöryhmä valmistelee katsausta syksyn YKN-kokoukseen. Ajatuksissa on valtakunnallisen äänitevarastoinnin laajentaminen Varastokirjastoon, ja esillä on ollut vahvimmin Espoon kaupunginkirjaston tekemät aineistosiirrot. Espoosta on jo siirretty Tikkurilan musiikkivarastoon tuhansia nimekkeitä CD-levyjä, mutta Helmet-kirjastojen tietueiden Melinda-käsittely on jarruna. Olisiko Muusalla jotain esim. yleisellä tasolla olevaa kommenttia asiaan?”
  • Muusa ei kommentoi kysymystä, mutta tähdentää, että kaikkien Melindaan tulevien organisaatioiden tulee noudattaa yhteisesti sovittuja periaatteita ja käytänteitä aineistojen kuvailussa.


3 Kuvailukysymyksiä

Lyhennelmien merkitseminen teoksen hakutietoon

 • Aikaisemmin on ollut tapana käyttää 240 $p-kentässä termiä "Lyhennelmä" tapauksissa, joissa teoksesta tai sen osasta on lyhyt pätkä taikka teos tai sen osa on sovitettu lyhyeksi usein vieläpä yksinkertaistetuksi kokonaisuudeksi.

  Onko tuo termi edelleen sallittu ja onko sen paikka edelleen 240 $p? Vai käytetäänkö termiä "Ote" tai "Otteita"? Missä menee raja, että olisi parempi käyttää sovitettu-merkintää ja olisiko ehkä syytä käyttää jopa molempia merkintöjä?

  Muusan RDA-ohjeesta ei löydy tällaista esimerkkiä.

  • Yksittäisen katkelman kohdalla käytetään sanaa Ote. 
  • Sanaa Otteita käytetään identifioitaessa kahta tai useampaa musiikkiteoksen osaa, joita ei ole numeroitu peräkkäin.
  • Merkintä sovituksesta lisätään RDA:n kohdan 6.18.1.4 ehtojen täyttyessä: "Jos ekspressio johtuu muutoksesta esityskokoonpanossa tai teoksen yksinkertaistamisesta tai muusta muokkauksesta riippumatta siitä, onko esityskokoonpanoa muutettu vai ei, merkitään sovitettu."
  • Lisätään esimerkki sovellusohjeeseen.

Loppupiste 518-kentässä

 • Mihin 518-kentässä laitetaan loppupiste, jos viimeinen osakenttä on $3? Musiikin RDA-ohjeessa sanotaan, että kentän loppuun tulee piste, mutta sitten esimerkeissä pistettä ei ole ollenkaan silloin kun osakenttä 3 on viimeisenä. Musiikin RDA-työohjeen esimerkissä piste on kuitenkin p-osakentän jälkeen.
  • Piste tulee kentän loppuun, mutta kuitenkin ennen osakenttää $3. Korjataan sovellusohjeen esimerkit.

$3-osakentän paikka

 • Muusan ohjeessa $3-kentän paikka vaihtelee. Välillä se on kentän alussa ja välillä lopussa. Tämä aiheuttaa hämmennystä. Kummassakohan päässä kenttää sen tulisi oikein olla? Vai onko sillä väliä?
  • Tällä hetkellä osakentän paikka vaihtelee sovellusohjeessa kenttäkohtaisesti. Ollaan yhteydessä Kumeaan yhteisen näkemyksen löytämiseksi.

Folkmusiikin luokitus

 • Aiheesta on käyty vilkasta sähköpostiviestinvaihtoa, eikä siihen palattu kokouksessa.
 • Tässä yhteydessä keskusteltiin yleisemmin Muusan roolista YKL:n ylläpidossa. Muodollista roolia ei ole, mutta Jaska on yhteydessä YKL:n ylläpitoon tiiviimmän yhteistyön toivossa.
 • Laaditaan Muusan sivujen yhteyteen alasivu, johon voidaan koota YKL-luokkiin liittyviä ehdotuksia ja kommentteja.


4 RDA-linjaukset

Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien yhteisillä uuden RDA:n linjausten valmistelusivuilla on ohjeita linjausten tekoon sekä entiteettikohtaiset sivut linjauksia varten.

Musiikkiaineistoa koskevat Luumun tekemät linjaukset liittyvät nykyisen RDA Toolkitin kohtiin 3.4.3.2, 6.14–6.18, 6.28, 7.20.1.3 ja 7.20.1.4.

 • Alettiin käydä läpi elementtejä, joihin liittyy Luumun linjauksia, niiden kohdistusta uuteen RDA Toolkitiin sekä mahdollisten muutosten ja uusien linjausten tarvetta.

Uudet linjausehdotukset

 • Uusia linjausehdotuksia voi lähettää Muusan sähköpostilistalle.


5 Seuraavat kokoukset

Etäkokous termiehdotusten käsittelylle pe 29.5. klo 13–15.

Muusan kokous 11.6. klo 13–16 todennäköisesti etäyhteydellä.

 • No labels