Aika 14.1.2019 klo 10-15

Paikka

Kansalliskirjasto, yliopistonkatu 1, Auditorio (ylin kerros)

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/info/yhteystiedot#saapumisohjeet-kokous--ja-koulutusvieraille


Muistiinpanot:

Läsnä

Minna Kivinen

Joonas Kylmälä

Christian Nelson

Esa-Pekka Keskitalo

Sirpa Janhonen

Mia Kujala

Johanna Miettunen

Etänä Veli-Matti Häkkinen

1. Päivittäminen kansainväliseen versioon

Aikataulu

Joonas Kylmälä   tekee päivitysaikataulun Kiwiin.

Finnalla prioriteettina Alma, josta 2-aalto menee tuotantoon juhannuksena. Tämän takia täytyy vielä käydä läpi, onko kevään aikana aivan kriittisiä muutostarpeita. Se, mitä Finnasta tarvitaan, on uusi nk. ajuri, eli rajapintatyötä. Yhteisöversion rajapinnat ovat kovin erilaiset kuin Suomi-versiossa. Toisaalta Finnan pitää tietää täsmällisesti ajurin tarpeet, eli tutkiminen täytyy kuitenkin tehdä ensin. Päivitykset siis Q3 ja Q4. Tarvitsee ainakin yhden sulkupäivän. — Finnan testaamiseen juhannuksen jälkeen tarvitaan joitakin intensiivisiä päiviä, n. viikko. 

Melinda-yhteys on yksinkertainen ja samantapainen yhteisöversiossa.

Automaattien rajapinta (SIP) on identtinen.

Tehtävää lisäksi... Joonas Kylmäläpäivittää listaa eri sivulle. 

 • REST-rajapinnat Finnan lisäksi Tuudolle, mahd. tulostimille jne.
 • Palvelimien automaation kehittäminen
 • Konversioskriptin laatiminen Suomi→kv-versio
 • Metatietojen siivoustyöt, 

Kielet: Katsottava käännösten tilannetta testauksen yhteydessä. Tarvitaan suomen asennus ainakin asiakasviestintää varten. 

Aikatauluriskit

 • Finna-tuki. Finna.toimisto tarvtaan lisäksi joidenkin asetuksien hallintaan. 

Kuvailusääntöuudistuksen takia 2021 olisi hyvä olla stabiili.

Koha-Suomen suhde kv-versioon siirtymiseen pitää selvittää. "Ei vuoden 2020 aikana", on tieto JYU:sta. Tilanne siellä mutkikkaampi kuin meillä. Esa-Pekka Keskitalokyselee.

Pilotoiija

HAMK vai JYU? Helmikuun puolesta välistä alkaen voisi alkaa joka 2. päivä testaamaan noin kuukauden ajan. Periaatteessa sopii JYU:lle, mutta HAMK olisi parempi pienempänä kantana. HAMKilla kysymys, saadaanko rajapinta omiin appeihin toimimaan, mutta tämä ei kenties ole kriittistä. Päätös: HAMK on pilotti. 

Tietokantojen valmistelu

tapahtuu kesällä: asetukset, esim. virkailijaoikeudet, lainasäännöt ym. pitää tarkastaa yhteisöversion käytäntöjen mukaisesti.

Lainasääntöjen saaminen toimimaan yhteisöversiossa on tärkeä mietittävä. Esim. näyttää, että hyllypaikan mukaan ei voi tehdä lainaussääntöä. 

Testipalvelimet

Uudet testipalvelimet pyydetään CSC:ltä. Tarvitaan kustannusarvio! Helmikuussa tarvitaan yksi. Maaliskuun loppupuolella. KK toimittaa speksit (Esa-Pekka Keskitalo , Joonas Kylmälä )- yhteinen tietokantaklusteri -ajatuksella. Kustannusnäkökohta - tarvitaan ainakin 6 kk tuplat. 

Testipalvelimet rakennetaan uuden tuotantoympäristön mukaisesti. Eli vastaisi tulevaa tuotantoympäristöä. 

Varastotieteiden tuki ei ole vielä yhteisössä. Ilmeisesti odottaa erään toisen korjauksen QA-hyväksyntää. Joonas panee asiasta viestiä. Huomattava, että QA-oikeuksia pitäisi sada ainakin Pohjoismaihin. Keskusteltiin varastotietueiden tarpeesta, ja todettiin, että niillä nyt mennään erilaisista näkemyksistä huolimatta. 

Testiympäristöt jatkossa. Kustannuskysymys ja se, että datan pitäisi olla tuoretta mutta tietosuojan kannalta ongelmatonta; ja asetusten ajan tasalla. Koha-Suomessa otetaan säännöllisesti tuotannosta dumppi ja anonymisoidaan testiin. 

Dokumentointi

Sovittiin, että Redmineen. Käytetään wikiä, tehdään oma otsikko tälle. 

Tiketit kansainväliseen versioon pitää muistaa.

Osakohteet ja varastotietueet

Joonaksen mukaan näihin on yhteisöversiossa ratkaisu. Keskusteltu pääkäyttäjäryhmässä. Selvitetään vielä. 

Varastotietuieden tuki ei ole vielä yhteisössä. Ilmeisesti odottaa erään toisen korjauksen QA-hyväksyntää. Joonas panee asiasta viestiä. (Huomattava, että QA-oikeuksia pitäisi sada ainakin Pohjoismaihin.)

Keskusteltiin varastotietueiden tarpeesta, ja todettiin, että niillä nyt mennään erilaisista näkemyksistä huolimatta. 

Rajapintojen erot

 • Tarkasteltiin Minnan tekemää listaa Kohan rajapinnat Koha-Suomi vs Koha master.docx. HAMKissa kehittäjä on katsomassa näitä heidän omaa sovellustaan varten; häneltä voi saada vihjeitä.
 • Rajapintojen testaus vaatii verraten paljon osaamista. 
 • Joitakin selkeitä puutteita Finnan ja ainakin Tuudon näkökulmasta. 

Syspref-asetusten erot

Koha Masterin testaaminen

2. Bugien läpikäyntiä

Redminessa on 26 tieteellisten kirjastojen bugia: 

 • 2 merkitty luokkaan kiireellinen - nämä pyritään toteuttamaan ennen yhteisöversioon siirtymistä
 • 4 merkitty luokkaan korkea - nämä pyritään toteuttamaan ennen yhteisöversioon siirtymistä
 • 20 luokassa normaali (2 on tilassa Odottaa)
 • Bugeista on vaikea saada kokonaiskuvaa. 

Redminessa on 21 tieteellisten kirjastojen kehitysehdotusta. Kehitysehdotuksia ei vielä tässä kokouksessa käsitelty. 

 • 5 on merkitty luokkaan korkea
 • 15 luokassa normaali
 • 1 luokassa matala


Valittiin 6 virhettä, jotka pyritään korjaamaan ennen yhteisöversioon siirtymistä:

#3864 Gateway timeout mikäli virkailijakäyttöliittymässä yritetään tehdä varaus teokseen jolla runsaasti niteitä

 • Virhe haittaa kirjastoissa, joissa on paljon niteitä yhdellä nimekkeellä. Varaus on mahdotonta normaalissa virkailijakäyttöliittymässä.

#3559 Kuljetustilassa olevan varatun niteen voi lainata automaatilla

 • Automaatti ei ilmoita, jos nide on kiinnitetty varaukseen, joka lähtee toiseen toimipaikkaan. Automaatti antaa lainata niteen, vaikka se on kiinnitetty varaajalle.

#4302 Melindassa low-tagin poistaminen poistaa bib-tietueen Kohasta, vaikka sillä olisi niteitä tai varastotietueita

#4157 Tietueeseen kohdistuu useita varauksia samalle varaajalle, vaikka varaus sallittu vain yhteen/tietue

 • Asiakas pystyy tekemään uuden varauksen nimekkeeseen, joka on jo varattuna hänelle silloin, kun nide on jo odottamassa noutoa.

#3398 Tiedonhaun tuloslistasta puuttuvat painotukset

 • Lisätään relevanssilajitteluun painotukset nimekkeelle ja tekijälle

#4154 Finna ja nimeketietojen näyttämisen virheetAlempana "Odotttaa" = Palataan yhteisöversioon päivittämisen jälkeen, elleivät korjaudu siinä.

#3810 Syntymävuodet → normaali → tukitehtävä

 • EI varsinaisesti kiireellinen. Siirretään → normaali ja → tukitehtävä; ja nimetään Johan Brunberg
 • Voisi muuttaa Melindasta replikointeja niin, ettei tule muualle kuin Finna.fihin (Fennica)
 • Minttu Hurme auttaa replikointisääntöjen 
 • $100$d ja $700$d siis pois.
 • Lisäksi takautuvin muutoksiin tarvitaan skripti. 

#4154 Finna ja nimeketietojen näyttämisen virheet → Odottaa.

 • Ei liene ilmennyt muualla kuin DIAKissa. Tarkistetaan.
 • Muutetaan → Odottaa. Pääkäyttäjille tarkistettavaksi. 

#4142 Jos yksi on tilattu, muihin ei voi tehdä varausta. → Odottaa. → Normaali

 • → Odottaa. → Normaali.
 • Katsotaan, korjautuisiko yhteisöversiossa → tarkistetaan 2021.

#4098 Virheet tietueiden tuonnissa selainkäyttöliittymässä. → Matala.

 • Käytetty KK:ssa. Katsotaan, miten JYU:n YSO-konversio edistyy.
 • → Matala.

#3293 Vastaanotetut lehdet → Suljettu.

 • https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3293
 • Pääasiat korjattu. Kohassa ei ole Voyagerin "kollapsointia"
 • Ensin yhteisöversioon tarvitaan varastotietueet, sitten voidaan, jos katsotaan tarpeelliseksi, suunnitella kollpasoinnin toteuttamista.
 • Ongelmaksi jää vanhempien vuosikertatietojen näkeminen Finnassa

#4259 Tarkan haun järjestely → Odottaa.

 • Julkaisuvuoden mukaan lajittelu korjattu ja tulee kirjastoille suraavassa päivityksessä. 
 • Muut lajittelut odottavat siirtymistä yhteisöversioon. 
 • Relevanssista Kohan sisäisissä hauissa keskusteltava

#4227 REST - Elasticsearch -yhteyden uudelleen ottaminen. → Odottaa

 • Havaittu kerran.

#4201 Fines.pl vs FinesCalendar. Status pysyy samana. 

 • Ongelma: kiinniolopäivien maksujen karttuminen.
 • 3AMKissa selvitään, kun ei tehdä palautuslaatikkotilaa.

#4181 SRU kaatuu vialliseen kyselyyn. Edelleen Normaali.

#4157 useita varauksia samalle varaajalle (jos edellinen varaus jo odottaa -tilassa); säilyy Korkea

 • Ehkä tehnyt varaukseen väärään noutopaikkaan ja tekee uuden varauksen ilmoittamatta erheestä kirjastolle. 
 • Finnassa ei näy tietyissä näkymissä koko nimeke; voi erehdyttää tekemään 
 • Kehitysidea: peruuta Finnassa varaus joka on jo varaushyllyssä; nyt ei pysty. Esim. HAMKin appi lähettää spostia. 
 • Pyritään korjaamaan jo ennen yhteisöversiota.

#4004 Poistettava asiakas, jolla varauksia; säilyy Normaali.

 • Mutta varaus poistuu myös.

#3992 Yhdistely kadottaa niteitä → Odottaa

 • Plus että varastotoietueille ei yhdistelytoimintoa
 • Tarkitstettava yhteisöversion tilanne
 • Vaikuttaako hankintatietueen olemassaolo?
 • Tai ElasticSearchiin liittyvä? Tällöin yhteisöversio auttaisi. 

#3921 Subfields not in same tabs; edelleen Odottaa. 

 • EI liene esiintynyt tosielämässä 

#3900 Hitaat haut → Odottaa

 • Hitaus = 15s, tämän kanssa lie pystytty elämään.
 • Vai ottiko JYU jonkin asetuksen pois? 

#3861 Signumin muutoksen päivittyminen Finnaan  → Odotaa → Kehitysehdotus

 • Liittyy Holdingsien integraatioon; varastotietueen muutoksien päivityttävä niteisiin. 
 • Olemassa workaround.

#3791 Ajastettavat raportit -virhetilanteet → Odottaa

 • Redminessa selitys syystä.
 • SInänsä olisi hyvä saada käyttöön, mutta vaatii miettimistä

#3788 Suspend holds näkyy käyttöliittymässä, vaikka disabloitu → Odottaa

 • Finnasta saa pois

#3754 Artikkelitilauksen päivittäminen resetoi aikaleiman; säilyy Normaalina

 • Odotetaan, että JYU lakkaa artikkelitilausten käytön, sitten ei tarvetta tälle. 

#3751 Hankinnan hintojen virheet; säilyy Odottaa

#3719 GetItemsInfo monimutkainen; edelleen Odottaa 

#3706 Kirjastokartan sotkeutuminen → Odottaa

 • On korjattu yhteisöversiossa

#3678 Jos holdingsissa luokassa 1 merkki, ei näy mitään → Odottaa

 • Raportoitava yhteisöön tai testattava ettei ole 
 • Vai onko korjaantunut? Vrt. 3AMK
 • Minna Kivinen katselee ja sulkee jos niikseen tulee. 

#3398 Hakutuloslistan painotukset/relevanssi → Korkea

 • Yhteisössä ei ole vielä painotuksia laisinkaan
 • Finna on kiertotie
 • Tehdään painotukset nimekkeille ja tekijöille
 • Kenelle?

#995 yleinen hitaustiketti → poistetaan tieteelliset tästä tiketistä

 • Kehittäminen tiet. kirjastojen osalta yhteisöversiossa

Koha-bugzillan #24101 Lukusalilainojen uusinta

 • Lisätään Redminen kehittämisehdotuksiin, linkki bugzillaan.

Uusia bugi- ja muita havaintoja

 • #UUSI Melindassa low-tagin poistaminen poistaa bib-tietueen Kohasta, vaikka sillä olisi niteitä tai holdingseja
 • Perushaun viivakoodihaku ei toimi Varastokirjastossa (välilyönnit?) ja Tritoniassa (satunnaisesti).
 • Lisäksi mm. 020z 022y ja jotain muuta haluttaisiin indeksoitavan; lisätään.

Käsittely pääkäyttäjissä

 • Minna ei pääse; Sirpa voi esitellä ja ryhmän muut jäsenet komppaavat. Joonas tulee vain tekniseen varttiin


 • No labels