Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokous

Aika: keskiviikko 27.11.2019 klo 10.00–12.00

Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. krs, Fabianian kokoushuone (C222)


Osallistujat: (Päivitetään ilmoitusten mukaan, tähän kokoukseen kutsuttu sekä varsinaiset että varajäsenet)

 • Matti Sarmela, yleiset kirjastot - estynyt (varajäsen Rebekka Pilppula)
 • varapuheenjohtaja: Miia Willman, ammattikorkeakoulujen kirjastot (varajäsen Eeva Klinga-Hyöty - estynyt)
 • Katri Koivunen, erikoiskirjastot (varajäsen Outi Maisalmi - estynyt)  
 • Ari Muhonen, yliopistokirjastot - etäyhteydellä (varajäsen Jarmo Saarti - estynyt)
 • Johanna Lilja, Kansalliskirjasto/tutkimuskirjasto (varajäsen Katri Kananen)
 • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut (varajäsen Lassi Lager)
 • Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö - estynyt (varajäsen Leena Aaltonen - estynyt)

Kutsutut asiantuntijat:

 • Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
 • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto
 • Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto
 • Tanja Vienonen, Kansalliskirjasto (sihteeri)


ESITYSLISTA

1.  Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään esityslista.

2. Ohjausryhmän kokoonpanon muutos

Esittely

Yleisten kirjastojen varsinainen ja varajäsen vaihtuvat. Tuula Haaviston tilalle varsinaiseksi jäseneksi Yleisten kirjastojen neuvoston esityksestä ja Kansalliskirjaston johtokunnan (29.10.2019) päätöksellä tulee Matti Sarmela. Rebekka Pilppula ei jatka varajäsenenä, hänen tilalleen yleisten kirjastojen varajäseneksi tulee Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjastosta. Miia Willmanin taustaorganisaatio on vaihtunut, mutta hän jatkaa ohjausryhmässä ammattikorkeakoulujen edustajana toimikauden (-2020) loppuun. AMKIT-konsortion johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 10.10.2019.


Esitys 
Vahvistetaan ohjausryhmän kokoonpanon muutokset.

3. Ohjausryhmän puheenjohtajuus

Esittely
Ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Tuula Haavisto on jäänyt eläkkeelle. Sääntöjen mukaan Kansalliskirjaston johtokunta asettaa ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


Esitys 
Keskustellaan uuden puheenjohtajan nimeämisestä ensi vuoden lopussa päättyvän toimikauden loppuajaksi.

4. Melinda

4.1. Metatietovarantohankkeen tilannekatsaus

Esittely

Minna Olkinuora-Tauru esittelee metatietovarantohankkeen tilannekatsauksen. Käydään läpi käyttöönottojen ja hankkeen tilanne.

Liite 1: Tilannekatsaus

Liite 2: Me yhdessä olemme Melinda -animaatio (Hahmo Design, 25 sekuntia)


Esitys

Tiedoksi ja keskusteluun.

4.2. Metatietovarantohankkeen projektisuunnitelma

Esittely

Minna Olkinuora-Tauru esittelee projektisuunnitelman vuodelle 2020. Keskustellaan esittelyn pohjalta ja tehdään päätös hyväksymisestä.

Liite 3: Suunnittelu 2020

Liite 4: Projektisuunnitelma 2020


Esitys

Hyväksytään projektisuunnitelma.

5. Kirjastojärjestelmämuutosten tilannekatsaus

Esittely

Lassi Lager esittelee. Voyageria käyttäneet korkeakoulu- ja erikoiskirjastot ovat siirtyneet tai siirtymässä käyttämään joko Alma- tai Koha-kirjastojärjestelmää. Lyhyt tilannekatsaus siirtymien tilanteesta ja siitä, miten jatkossa pyritään varmistamaan kuvailun ohjauksen ja yhteentoimivuuden jatkuminen kirjastojärjestelmäyhteistyön hajautumisesta huolimatta.

Liite 5: Kirjastojärjestelmämuutosten tilannekatsaus


Esitys 

Tiedoksi.

6. Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelun tilannekatsaus

Esittely

Jyrki Ilva esittelee Kansalliskirjaston maksullisena palveluna tuottamien julkaisuarkistopalveluiden tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia. Avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistoon perustuvaa palvelua käyttää tällä hetkellä 46 organisaatiota eri sektoreilta. Kansalliskirjasto on myös mukana julkaisuarkistoihin ja DSpace-ohjelmistoon liittyvässä kansainvälisessä yhteistyössä.

Liite 6: Julkaisuarkistopalveluiden tilannekatsaus


Esitys

Tiedoksi.

7. Tekoälyn hyödyntäminen Kansalliskirjaston palveluissa

Esittely

Nina Hyvönen esittelee, miten tekoälyä hyödynnetään Kansalliskirjaston palveluissa tällä hetkellä. 

Liite 7: Tekoäly Kansalliskirjaston palveluissa 


Esitys 

Tiedoksi.

8. Tiedonhallinnan ohjausryhmän toiminnan arviointi

Esittely

Kristiina Hormia-Poutanen esittelee. Kerrataan lyhyesti ryhmän kokouksissa käsitellyt aiheet kuluvan toimikauden aikana sekä ryhmän säännöt. Käydään lähetekeskustelu ryhmän roolista, toiminnasta, muutostarpeista ja toiveista erityisesti seuraavaa toimikautta ajatellen. Minkälaisia muutostarpeita on? Vaikuttavatko kirjastojärjestelmäratkaisut kokoonpanoon? Olisiko hyvä, että eri järjestelmiä käyttävät kirjastot olisivat ryhmässä edustettuna?

Liite 8: Tiedonhallinnan ohjausryhmän toiminnan arviointi

Liite 9: Ohjausryhmän säännöt


Esitys 

Tiedoksi.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

 


 • No labels