FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2019 (2.10.) esityslistalla on käsiteltävänä mm. konsortion kustannustenjakomalli ja uusien aineistojen valinta konsortiohankintaan.

Esityslista on luettavissa tästä ja esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).