Muistio

Etäkokous

Aika: 6.9.2019 klo 13.15 - 14.30

Läsnä: Ari Muhonen (pj, siht), Ari Ahlqvist, Tua Hindersson-Söderholm, Esa-Pekka Keskitalo, Minna Kivinen, Hanna Lahtinen (saapui klo 13.45), Anne Lehto, Sinikka Luokkanen, Sari Palén, Johanna Vesterinen

Poissa: Kristiina Hormia-Poutanen


1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15.


2. Sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Ari Muhonen


3. Koha-yhteenliittymän kuvaus ja toiminta

Keskusteltiin Ari Muhosen laatiman taustapaperin pohjalta yhteenliittymän tulevan toiminnan suuntaviivoista. Päädyttiin seuraaviin ajatusmalleihin:

  • Neuvotellaan CSC:n kanssa edelleen kustannusten alentamisesta. Vasteaikaa pidentämällä saadaan merkittävää säästöä. Pohditaan myös uusia vaihtoehtoja palvelinten määrään.
  • Yhteenliittymän ja Kansalliskirjaston edustajat käyvät keskustelun CSC:n ylemmän tahon edustajien kanssa kustannuksista. 
  • Mikäli CSC:n kanssa ei päästä tyydyttävään lopputulokseen, yhteenliittymällä on useita muita vaihtoehtoja palvelinten ylläpitäjäksi.
  • Keskusteltiin Kansalliskirjaston asemasta yhteenliittymässä. Todettiin, että Kansalliskirjasto voi olla mukana yhteenliittymässä tai jäädä siitä pois ulkopuoliseksi yhteistylkumppaniksi. Päätettiin selvittää molempien vaihtoehtojen vaikutukset.

Hanna Lahtinen liittyi mukaan kokoukseen klo 13.45.


4. CSC - palvelukuvauksen tilanne

Ei uutta kerrottavaa.


5. Kustannustenjako

Keskusteltiin asiasta Ari Muhosen laatiman taustapaperin pohjalta. Päädyttiin seuraaviin ajatuksiin:

  • Esitetään yleiskokoukselle, että vuoden 2020 kustannukset jaetaan samalla mallilla kuin 2019 eli Voyager-maksujen maksuosuuksien suhteessa.
  • Sinikka ja Ari M. olivat tehneet laskelman maksuosuuksista käyttäen AMKIT-konsortion ja Linnea2-konsortion kustannustenjakomalleja. Todettiin, että AMKIT-konsortion laskentamalli on neutraalimpi. Päätettiin, että Ari tekee laskelmaversion, jossa jakomallien tuloksia verrataan keskenään ja lähettää sen yleiskokouksen osanottajille.

6. Muut asiat

Ari A. kysyi, ketkä ovat lähdössä Turkuun Koha-Suomi -päiville. Ari mahdollisesti tarvitsee apua esityksen pitämiseen. Todettiin, että Minna ja Sinikka ovat tulossa, Sirpa Janhonen Varastokirjastosta.


7. Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään tiistaina 22.10. klo 10-12 Kansalliskirjastossa.

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.


  • No labels