You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 56 Next »

Forskningsinstitut / specialbibliotek

Forskningspersonal sammanlagt

 

140

 

107

Arbetshälsoinstitutet

220

Europeiska kemikaliemyndigheten

300

Finlands Akademi

80

Finlands Bank

320

Finlands miljöcentral

205

Finlands nationalgalleri

45

Finska Litteratursällskapet

49

Folkpensionsanstalten

163

Försvarsmaktens Forskningsanstalt

130

Geologiska forskningscentralen

240

Institutet för hälsa och välfärd

550

Livsmedelsverket

100

Löntagarnas Forskningsinstitut

16

Meteorologiska institutet

320

Naturresursinstitutet

621

Patent- och registerstyrelsen

120

Pensionsskyddscentralen

142

Riksdagen

900

Rundradion

900

Statens ekonomiska forskningscentral

40

Statistikcentralen

354

Statsrådet

3335

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

131

Teknologiska forskningscentralen VTT

1359

UKK-institutet

30

  • No labels