Forskningsinstitut / specialbibliotek

Forskningspersonal sammanlagt

Arbetshälsoinstitutet

270

Europeiska kemikaliemyndigheten

300

Finlands Akademi

81

Finlands Bank

361

Finlands miljöcentral

218

Finlands nationalgalleri

45

Finska Litteratursällskapet

49

Folkpensionsanstalten

165

Försvarsmaktens Forskningsanstalt

130

Geologiska forskningscentralen

240

Helsingfors stadskansliet

130

Institutet för hälsa och välfärd

550

Lantmäteriverket

133

Livsmedelsverket

112

Löntagarnas Forskningsinstitut

18

Meteorologiska institutet

331

Naturresursinstitutet

634

Patent- och registerstyrelsen

120

Pensionsskyddscentralen

140

Riksdagen

750

Rundradion

990

Statens ekonomiska forskningscentral

40

Statistikcentralen

419

Statsrådet

3894

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

135

Teknologiska forskningscentralen VTT

1263

UKK-institutet

22

  • No labels