Forskningsinstitut / specialbibliotek

Forskningspersonal sammanlagt

 

162

Arbetshälsoinstitutet

340

Europeiska kemikaliemyndigheten

300

Finlands Akademi

92

Finlands Bank

420

Finlands miljöcentral

254

Finlands nationalgalleri

45

Finska Litteratursällskapet

45

Folkpensionsanstalten

172

Försvarsmaktens Forskningsanstalt

140

Geologiska forskningscentralen

270

Helsingfors stadskansliet

140

Institutet för hälsa och välfärd

550

Lantmäteriverket

122

Livsmedelsverket

99

Meteorologiska institutet

358

Naturresursinstitutet

658

Patent- och registerstyrelsen

120

Pensionsskyddscentralen

128

Riksdagen

787

Rundradion

990

Statens ekonomiska forskningscentral

43

Statsrådet

4189

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

142

Teknologiska forskningscentralen VTT

1271

  • No labels