Finto-palvelu on saanut hiljattain teknistä vahvistusta riveihinsä, kun Mika Ahonen aloitti huhtikuun lopussa työt tietojärjestelmäasiantuntijana. Hän on valmistunut kauppatieteen kandidaatiksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan tietojärjestelmätiede sekä on viimeistelemässä kognitiotieteen maisteriopintoja samassa opinahjossa, gradun aiheena HTI-analyysi älykkään teknologian kehittämisessä. Mikan mukanaolo mahdollistaa Fintolle entistä laajemman panostuksen tekniseen kehitystyöhön. Hän tulee työskentelemään mm. Skosmoksen teknisen kehityksen parissa. Tervetuloa tiimiin, Mika!