You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

Aika: 9.5.2019 klo 13–16
Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, C222 Fabianian kokoushuone
Läsnä: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Jaakko Tuohiniemi, puheenjohtaja (Helsingin yliopiston kirjasto)
Etänä: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)

 

ESITYSLISTA


1 MUSA–YSA–YSO-konversion suunnitelman tilanne

Musiikkiaineiston konversio toteutetaan sittenkin yleisen YSA–YSO-konversion yhteydessä Melindassa ja Voyager-paikalliskannoissa heinäkuussa 2019. Myös muut paikalliskannat voivat käyttää konversio-ohjelmaa omien tietueidensa konvertointiin.

YSAn käytön korvaamisen YSOlla toivotaan tapahtuvan tokokuun aikana, mutta viimeistään heinäkuun konversioon mennessä.

Musiikkiaineistojen konversiosuunnitteluryhmän kokousmuistiot ovat luettavissa konversiosivuilla. Viimeinen kokous pidettiin 2.5.2019.

 

2 Musiikin kuvailupäivä 15.5.2019

Päivän ohjelma löytyy Melindan asiakaswikistä.

Suunnitellaan iltapäivän osuutta Musiikin kuvailukäytännöt II: miltä musiikkitietueet näyttävät nyt ja tulevaisuudessa.

 

3 RDA:n linjausten ja esimerkkien valmistelu

Uudistuvan RDA Toolkitin beta-version englanninkielisestä tekstistä julkaistiin vakautettu versio 30.4.2019. Tämän seurauksena tekstin käännös- ja linjaustyö pääsee toden teolla käyntiin.

Kuvailusääntöpalvelu kohdistaa olemassa olevat linjaukset uuteen Toolkitiin, mutta kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien tulee kartoittaa mahdolliset uudet linjaustarpeet ja laatia ehdotukset linjauksista. Samassa yhteydessä on hyvä miettiä mahdollisten lisäesimerkkien tarvetta. Muusan tehtävänä on erityisesti musiikkiaineiston kuvailuun liittyvien linjausten ja esimerkkien valmistelu.

Sovitaan RDA Toolkitin beta-versioon perehtymisestä ja linjaus- ja esimerkkitarpeiden miettimisestä seuraavaan kokoukseen mennessä. Käydään linjaus- ja esimerkkitarpeita läpi tulevissa kokouksissa.

 

4 Musiikkiaineiston RDA-sovellusohjeen päivittäminen

Jatketaan Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeen läpikäyntiä sovellusohjeen kommentointisivulle tulleiden kommenttien sekä muutos- ja korjausehdotusten pohjalta.

Keskitytään ensisijaisesti sisällönkuvailuohjeisiin kesällä toteutettavaa konversiota silmälläpitäen (kentät 370, 382, 385, 386, 388, 648, 650, 651, 653, 655).

Viime aikoina kentällä askarruttaneita kysymyksiä:

 1. Pääkirjaus tapauksissa, joissa kappaleiden säveltäjyydet vaihtelevat
  Sähköpostikeskustelussa on ehdotettu linjausta, että jos kaikilla julkaisun teoksilla ei ole täysin samat (ja sama määrä) säveltäjiä, pääkirjaus tulisi nimekkeelle. Tästä tarvittaisiin virallinen päätös.

 2. 9-osakentän käyttö Melinda-kirjastoissa
  Joko päätetään että 9-osakenttää ei viedä Melindaan, vaan poikkeavat pääkirjausratkaisut tehdään tietokantakohtaisesti, tai että 9-osakentät viedään Melindaan ja Melinda-kirjastoja ohjeistetaan rajoittamaan kentän replikoitumista halutessaan. Jälkimmäisessä tapauksessa olisi syytä laatia jonkinlaiset yleisohjeet, milloin 9-osakenttää käytetään Melindassa.

 3. 130-kentän käyttö ja SLM-sanaston päivitys puuttuvien termien osalta ("elokuvatut esitykset" ja "musikaalit")

 4. Kenttä 348, nuottiaineiston muoto
  Voiko soitonoppaiden osalta käyttää tässä kentässä termiä soitonopas?

 

5 Viola-aineisto Melindaan

Violan nuottiaineistot on ajettu nyt Melindaan ja nuottien kuvailu alkaa heti kun replikointi Voyageriin saadaan toimintaan, viimeistään kesäkuun alussa. Koska Violassa on kuvailtu äänitteiden osakohteet nk. ekspressiomallin mukaan (osakohde voi kiinnittyä moneen emoon), ääntteiden ajaminen Melindaan tapahtuu kahdessa vaiheessa. Yksiemoisten poikasten ja niiden emojen ajot on aloitettu. Tämä tuottaa Melindaan väliaikaisesti vajaita perheitä, jotka ovat käytännössä tuplia Melindassa mahdollisesti olevien täydellisten perheiden kanssa. On suotavaa, että kirjastot eivät täydennä näitä perheitä tai yhdistä niitä toisiin tietueisiin. Moniemoiset osakohteet ajetaan eri säännöillä Melindaan hieman myöhemmin.

Violan yhteisöauktoriteetit ovat Asterissa. Henkilöistä on siirretty iso osa ja ajot jatkuvat kirjain kerrallaan. Teosauktoriteetit ajetaan vielä kesän aikana.

6 Seuraava kokous

Muusan kevätkauden viimeinen kokous pidetään 13.6.2019 klo 13–16 Kansalliskirjastossa.

 • No labels