You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 31 Next »

Tämä on Voyagerista Kohaan siirtyville kirjastoille tarkoitettu projektisivusto

 

VISIO: Avoimuuden tiellä tulevaisuuteen – 2020 palvelumme rakentuvat innovatiivisiin modulaarisiin ratkaisuihin, integroituviin järjestelmiin sekä kansainväliseen ja kansalliseen yhteistyöhön


Projektin tarkoitus on ottaa käyttöön avoimella lähdekoodilla toteutettu Koha-kirjastojärjestelmä mukana olevien kirjastojen Voyager-kirjastojärjestelmän korvaajaksi. Kohasta tulee osa modulaarista järjestelmäkokonaisuutta, jonka asiakasliittymä on Finna, kuvailualustana metatietovaranto Melinda, sekä sähköisten aineistojen hakuindeksinä PCI ja linkityspalveluna SFX.

Mukana olevat kirjastot ovat muodostaneet avoimen yhteenliittymän, joka toimii yhdessä sovittavien pelisääntöjen mukaisesti. Järjestelmän käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä jäsenet sopivat yhdessä yleiskokouksessa. Yleiskokouksia voivat seurata kaikki avoimesta lähdekoodijärjestelmästä kiinnostuneet.

Yhteenliittymän tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kansalliskirjasto (Finna ja Melinda), Koha Suomi sekä muiden maiden Koha-yhteistyöverkostot, mm. kansainvälinen kehittäjäyhteisö ja Svenska Kohanätverket .

Projektin jatkona tutkitaan:

  • erillisissä projekteissa avoimen lähdekoodin Coral-ohjelmiston käyttämistä sähköisten aineistojen lisenssien hallintaan,
  • korkeakoulujen taloushallintajärjestelmien mahdollisuuksia toimia hankintaosion korvaajana, sekä
  • kiinnostuksen perusteella muiden kirjastojen liittymistä mukaan Koha-yhteenliitymään.

Käyttöönottoprojekti päättyy viimeistään 31.12.2019, johon mennessä on sovittu ylläpidon ja tuen järjestämisestä.

Projektin roadmap-kuva

Lisätietoja projektista antaa Ari Muhonen sekä muut ohjausryhmän jäsenet (Ari Ahlqvist, Tua Hindersson-Söderholm, Kristiina Hormia-Poutanen, Hanna Lahtinen, Anne Lehto, Sinikka Luokkanen, Sari Palén).

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":108759845}

 

  • No labels