Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Uuden RDA:n tilanne + linjausten tekoprosessi: esitys, sivu
 • Palaute Kuvailun tiedotuspäivistä
 • Palaute kuvista Tiedonhallinnan ohjausryhmästä 28.11.
 • Ks. uudet linjaukset KSP:n sivulta
 • Ensi vuoden tosu
 • Tämän vuoden raportti 
 • Kuvailuryhmien yhteinen kokous 13.2. Aihe-ehdotukset?
 • Muuta?