Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ilmoittautumiset: Ilmoittaudu ilmoittautumislomakkeella 29.4. mennessä.

 

Ohjelma:

9:30-10:00 Kahvi

10:00-11:00 Työpajapäivän koostemateriaalit löytyvät FinELibin ekstranetistä.


  • Yhteinen alkualustus OA-sopimuksista

...

  • Työpajat:

1.  Open access -sopimukset (lehdet)

...

Pohditaan avoimen julkaisemisen toteuttamiseen liittyviä vaiheita (mapping, analyzing/assessing, engaging, preparing/executing, participating in advocacy efforts), ks. https://oa2020.org/take-action/#create. Keskustellaan siitä, millaisessa vaiheessa asiat ovat eri organisaatioissa, millaisia haasteita eri vaiheisiin liittyy ja millaisia ratkaisuja haasteisiin on löydetty.

12:30-13:30 Lounastauko

...