Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kansalliskirjaston ylläpitämissä julkaisuarkistoissa käynnissä ollut taustajärjestelmän päivitys on valmistunut. Käytetty DSpace-järjestelmä on päivitetty uudempaan 5.6-versioon. Samalla monessa julkaisuarkistossa on päivitetty metadataa vastaamaan viime vuonna julkaistua Metadatasuositusta julkaisuarkistojen tekstiaineistolle. Yhtenäistä metadataa on helpompi käsitellä tulevissa versiopäivityksissä, kokoelmien siirroissa ja haravoidessa tietoa muihin järjestelmiin. Yhtenäisyydestä on myös hyötyä tiedonhakijalle, koska samalla tavalla tallennettua metadataa on helpompi selailla ja hakea.