Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ehdottaa mietittäväksi mahdollisen kuvailuryhmien organisoiman koulutuspäivän järjestämisen syksyllä 2018. (30 min)
  • Koulutuspäivän aiheena voisi olla mahdollisesti esim. tai mm. kuvailun
  sujuvoittaminen.
 • Teoskuvailujen tekeminen (koko prosessin kuvaus)
  • sujuvoittaminen 
    •  
 • Kuvailun merkitys digitaalisessa ympäristössä ja meidän toimijoiden rooli siinä (alustajana Jarmo Saarti) (30 min)

...