Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

AFO-ontologian toimituskunta on perustettu 26.8.2015 ja siihen kuuluu tietoasiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) ja Helsingin yliopiston kirjastosta (HULib).  Toimituskunnalle laaditaan ohjesääntö sekä toimintasuunnitelma syksyllä 2015.Ontologian päätoimittajana toimi 9/2015- 5/2017 Jarmo Saarikko (Luke).  Toimituksellista yhteistyötä tehdään myös Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus), Sanastokeskus  TSK:n ja Kansalliskirjaston (KK) kanssa.

Toimituskunnan jäsenet:

 • HULIbHULib: Päivi Lipsanen
 • Luke: Leena Byholm
 • Syke: Elisa Paavilainen ja Simo Riikonen
 • LUOMUS: Tapani Lahti (yhteyshenkilö)

Muutokset

...

Tekninen tuki: Jarmo Saarikko (KK)

Muutokset

 • 2018 AFOn kotisivu ja toimituksen työtila siirretty Kansalliskirjaston wikiin
 • 2017 Luken edustajaksi vaihtunut Jarmo Saarikon tilalle Leena Byholm
 • 2017 HULib/Esko Siirala poistunut
 • 2017 Yhteyshenkilö Luonnontieteellisessä keskusmuseossa on Tapani Lahti.
 • 2016 Luken edustajat Nina-Mari Salminen ja Erja Mikkola poistuneet.
 • 2017 Yhteyshenkilö Luonnontieteellisessä keskusmuseossa on Tapani Lahti.
 • 2017 HULib/Esko Siirala jäänyt eläkkeelle
 • 9/2017 Luken edustaja vaihtunut Jarmo Saarikon tilalle Leena Byhom
 • 12/2017 AFOn kotisivu ja toimituksen työtila siirretty Kansalliskirjaston wikiin.2015 Ontologian päätoimittaja Jarmo Saarikko (Luke)  (5/2017 asti)