You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

AFO-ontologian toimituskunta on perustettu 26.8.2015 ja siihen kuuluu tietoasiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) ja Helsingin yliopiston kirjastosta (HULib). Toimituskunnalle laaditaan ohjesääntö sekä toimintasuunnitelma syksyllä 2015.

Ontologian päätoimittajana toimi 9/2015- 5/2017 Jarmo Saarikko (Luke).  

Toimituskunnan jäsenet:

  • HULIb: Päivi Lipsanen
  • Luke: Leena Byholm
  • Syke: Elisa Paavilainen ja Simo Riikonen
  • LUOMUS: Tapani Lahti (yhteyshenkilö)

Muutokset

  • 7.10.2016 Luken edustajista Nina-Mari Salminen ja Erja Mikkola poistuneet.
  • 2017 Yhteyshenkilö Luonnontieteellisessä keskusmuseossa on Tapani Lahti.
  • 2017 HULib/Esko Siirala jäänyt eläkkeelle
  • 9/2017 Luken edustaja vaihtunut Jarmo Saarikon tilalle Leena Byhom
  • 12/2017 AFOn kotisivu ja toimituksen työtila siirretty Kansalliskirjaston wikiin.
  • No labels