AFO-ontologian toimituskunta on perustettu 26.8.2015 ja siihen kuuluu tietoasiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) ja Helsingin yliopiston kirjastosta (HULib). Toimituksellista yhteistyötä tehdään myös Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus), Sanastokeskus  TSK:n ja Kansalliskirjaston (KK) kanssa.

Toimituskunnan jäsenet:

Tekninen tuki: Jarmo Saarikko (KK)

Muutokset