Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Perustelut linjaukselle: Teokseen liittyvän ajankohdan merkitseminen helpottaa samannimisten teosten erottamista toisistaan. Tämä parantaa myös asiakkaalle näkyvää palvelua. Tieto teokseen liittyvästä ajankohdasta on yleensä helposti löydettävissä aineistosta. Tiedon takautuva lisääminen jälkikäteen tietueeseen voi kuitenkin olla työlästä.

...