Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

Table of Contents

Nimi

Fennica - Suomen kansallisbibliografia

...

Suomalainen musiikkiaineisto, nuotit ja äänitteet, eivät ole mukana Fennicassa, vaan ne on luetteloitu Kansallisdiskografiaan eli Viola-tietokantaan. 


Puutteet

Tietokannasta puuttuu vuosien 1810-1977 kokoelman aineistosta  arviolta n. 20 000 pääosin ruotsinkielisen julkaisun tiedot. Ne löytyvät ainoastaan Kansalliskirjastossa olevasta  FENNICA-kortistosta.

...

E-kirjojen kuvailuprosessia uusitaan parhaillaan (2017-20182020).  Uusien käytäntöjen myötä kaupallisten aineistojen kuvailutiedot saadaan e-kirjojen luovutusten yhteydessä ja sellaisinaan ne ovat astetta laadukkaampia kuin ennakkotiedot. Aineistojen käytettävyyden kannelta ne ovat jo valmiita. Ajantasaisuutensa puolesta suurimpien kustantajien tietueet saadaan tietokantoihin yhtä nopeasti kuin painettujenkin aineistojen tietueet.

...

Kansalliskokoelman kokoelmaluettelot vuosilta 1827-1976 siirrettiin manuaalisesti Fennica-tietokantaan Kotkan konvertointikeskuksessa. Työ valmistui 1998.
 


Kansallisbibliografian kuvailun ominaispiirteitä

...

Kuvailun kattavuus ja muutokset käytännöissä

 

Alkaenasti 
1488 
Suomenkielisten monografioiden kuvailu
15401973Suomessa julkaistujen karttojen kuvailu (vuodesta 1974 eteenpäin suurin osa yhä kuvailun piirissä)
1771 
Lehtien ja muun sarja-aineiston kuvailu (lehtiaineiston saapumisvalvonta vuoteen 2014 saakka)
1901 
Ulko-Fennican kuvailu
19062010kunnalliskertomusten ja maanviljelysseurojen vuosikertomusten kuvailu
1933 
Vieraskielisen aineiston kuvailu (poislukien ruotsi)
1939 
Ruotsinkielisen aineiston kuvailu
1944 
Kyrillisten kirjainten translitterointi
1972 
Suomalaisten tekijöiden elinvuodet otetaan käyttöön, lisätty myös takautuvasti
1972 
ISBN-tunnukset otetaan käyttöön
1975 
Lehtien ISSN-tunnukset otetaan käyttöön. Tunnuksia on annettu myös takautuvasti.
1978 
Kuvailu siirtyy ATK-aikaan
1981 
Audiovisuaalisen aineisto kuvailu (sis. äänilevyt, C-kasetit, diakuvat, piirtoheitinkalvot ja filmikortit)
2006 
Verkkoarkiston teemakeräyksten kuvailu
2008 
E-aineistojen kuvailu
2015 
Tietokonepelien kuvailu
2016 
RDA:n mukainen kuvailu. Merkitään yhteistyössä tehdyn julkaisun kaikki tekijät, jolloin ensin mainitusta tulee päähakuelementti (aiemmin yli kolmen tekijän yhteisteoksessa nimekkeestä tehtiin päähakuelementti ja merkittiin yleensä vain kolme ensimmäistä tekijää), merkitään sisältö-, media- ja tallennetyypit, aiempaa laajemmin merkitään ekspression ja toimijoiden väliset suhteet (funktiot), kuvailua ohjaa metatietosanasto lisäksi vielä julkaisun ilmestymis-, paino- ja copyright vuodet merkitään.

...

Tietokirjallisuuden sisällönkuvailu Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) asiasanoilla aloitettiin vuonna 1987, UDK-luokitus 1972 ja yleisten kirjastojen YKL-luokitus 1988.  Vuonna 2019 YSAn ylläpito lakkautettiin ja siirryttiin käyttämään sisällönkuvailussa yleistä suomalaista ontologiaa (YSO). Myös vanhempia julkaisuja on eri hankkeiden yhteydessä takautuvasti asiasanoitettu ja luokitettu. 25 % ennen vuotta 1900 julkaistua aineistoa on tällä hetkellä udk-luokitus. Kaikkiaan tietokirjallisuutta on noin 620 000 nimekettä, joista noin  51 % on asiasanoitettu. Kaunokirjallisuutta ei asiasanoiteta.

Digitoitaviin aineistoihin lisätään tarvittaessa UDK-luokitus ja/tai sisällönkuvailu.