Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Forskningsinstitut / specialbibliotek

Forskningspersonal sammanlagt

 

210

Arbetshälsoinstitutet

220

Centret för Militärmedicin

50

Europeiska kemikaliemyndigheten

300

Finlands Akademi

76 81

Finlands Bank

320 335

Finlands miljöcentral

205

Finlands nationalgalleri

45

Finska Litteratursällskapet

49 52

Folkpensionsanstalten

159 164

Försvarsmaktens Forskningsanstalt

130

Geologiska forskningscentralen

240

Helsingfors stadskansliet

130

Innovationsfinesieringsverket Business Finland

80

Institutet för hälsa och välfärd

550

Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Lantmäteriverket

133

Livsmedelsverket

100

Löntagarnas Forskningsinstitut

20 17

Meteorologiska institutet

350 328

Naturresursinstitutet

621 640

Patent- och registerstyrelsen

120

Pensionsskyddscentralen

142 140

Riksdagen

900 750

Rundradion

900

Statens ekonomiska forskningscentral

37 40

Statistikcentralen

354 428

Statsrådet

3080 3361

Strålsäkerhetscentralen

200

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

125 135

Teknologiska forskningscentralen VTT

1345 1248

UKK-institutet

30 25