Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Toimijoiden välisten suhteiden määritteet voidaan merkitä osakenttään ‡i ja ne otetaan RDA:n liitteestä K.4. (Aleph:ssa Ctrl+F8).

Panel
borderColor#f3e6ff
bgColor#f3e6ff

110 2#‡a Laajan turvallisuuden verkosto 0 (FIN11)000213953
510 2#‡w r i Yhdistynyt yhteisö: a ETY-yhdistys - STETEn tuki 0 (FIN11)000021884
510 2# ‡w r i Yhdistynyt yhteisö: a Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto 0 (FIN11) 000023356
+
110 2#‡a ETY-yhdistys - STETEn tuki 0 (FIN11)000021884
510 2#‡w r i Yhdistymisestä muodostunut yhteisö: a Laajan turvallisuuden verkosto 0 (FIN11)000213953

ja

110 2#‡a Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto 0 (FIN11)000023356
510 2#‡w r i Yhdistymisestä muodostunut yhteisö: a Laajan turvallisuuden verkosto $0 (FIN11)000213953110 2# ‡a Musiikki-Fazer
510 2 # ‡w r ‡i Perustanut yhteisön: ‡a Finnlevy
510 2# ‡w r ‡i Yhteisöön sulautunut: ‡a Discophon
510 2# ‡w r ‡i Yhteisöön sulautunut: ‡a Kompass Records
510 2# ‡w r ‡i Yhteisöön sulautunut: ‡a PSO
510 2# ‡w r ‡i Yhteisöön sulautunut: ‡a Sauna-Musiikki

110 2# ‡a Sauna-Musiikki
510 2 # ‡w r ‡i Sulautunut yhteisöön: ‡a Musiikki-Fazer

100 1# ‡a Kiilunen, Reijo
510 2# ‡w r ‡i Perustanut yhteisön: ‡a Ondine

(suhteen määrite viittauksen kohteena olevalle yhteisölle)

...