500 KATSO MYÖS -VIITTAUS, HENKILÖNNIMI (T)

Indikaattorit:
1. indikaattori
0 - Nimen osien järjestys suora
1 - Nimen osien järjestys käänteinen
3 - Suvun nimi

Osakentät (valikoima):
‡a - Henkilönnimi (ET) RDA 30.1 Viittaukset henkilöihin
‡b - Numerointi (ET) RDA 9.2.2 Henkilön ensisijainen nimi
‡c - Arvonimet, ammatti (T) RDA 9.16 Henkilön ammatti tai ala
‡d - Henkilöön liittyvät aikamääreet (ET) RDA 9.3 Henkilöön liittyvä aika
‡i - Suhdetta kuvaava ilmaus (T)
‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto (ET) RDA 9.5 Nimen täydellisempi muoto
‡w - Kontrollitiedot (ET)
Merkkipaikka 0 - Erityissuhde
    a: aikaisempi otsikkomuoto
    b: myöhempi otsikkomuoto
    r: suhteen nimitys osakentässä ‡i
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero ((warning) HUOM! Osakenttää ei ole formaatissa. Kontrollinumero tuotetaan automaattisesti Asterin kuvailuympäristössä 1XX-kentissä,. Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Kun henkilöstä on auktorisoitu yhtä useampi nimi tai nimenmuoto (julkinen identiteetti), tehdään katso myös -viittaukset niiden välillä. Katso myös -viittaukset merkitään aakkosjärjestyksessä.

Toimijoiden välisten suhteiden määritteet voidaan merkitä osakenttään ‡i, ja ne otetaan RDA:n liitteestä K.2.

100 1# ‡a Vainio, Ilkka, ‡d 1960-
500 1# ‡w r ‡i Toinen identiteetti: ‡a Castrén, Sipi, ‡d 1960-
500 0# ‡w r ‡i Toinen identiteetti: ‡a Varastomies, ‡d 1960-


Ja vastaavasti:
100 0# ‡a Varastomies, ‡d 1960-
500 1# ‡w r ‡i Todellinen identiteetti: ‡a Vainio, Ilkka, ‡d 1960-

100 0# ‡a Castrén, Sipi, ‡d 1960-
500 1# ‡w r ‡i Todellinen identiteetti: ‡a Vainio, Ilkka, ‡d 1960-


Katso myös -viittaus voidaan tehdä myös yhteisöön liittyvistä henkilöistä.             
110 2# ‡a Eppu Normaali
500 1# ‡w r ‡i Jäsen: ‡a Syrjä, Martti

110 2# ‡a Ondine
500 1# ‡w r ‡i Perustaja: ‡a Kiilunen, Reijo


‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero
Asterin kuvailuympäristössä 5XX-kenttiin tallennettavat nimenmuodot poimitaan indeksistä osakenttineen ja kontrollinumeroineen (painamalla F3 pääsee indeksiin). Caretaker pitää huolta siitä, että nimenmuoto pysyy samana. Kontrollinumeroa ei saa muokata. Aleph valittaa, jos yrittää tallentaa tietueeseen sellaisia 5XX-kenttiä, joille ei löydy vastinetta Asterin indeksistä.

100 1# ‡a Calamnius, Ilmari, ‡d 1874-1970 ‡0 (FIN11)000068046
500 1# ‡a Kianto, Ilmari, ‡d 1874-1970 ‡0 (FIN11)000047473)

Kun tieto poimitaan Alephista paikalliskantaan, osakentässä ‡0 oleva tunniste muuttuu (FI-ASTERI-N)-alkavaksi.510 KATSO MYÖS -VIITTAUS, YHTEISÖNNIMI (T)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto
1 - Hallintoalueen nimi (HUOM! Käytetään julkishallinnollisissa yhteisöissä, mikäli a-osakenttään merkitään hallintoalueen nimi perusmuodossa)
2 - Nimen osien järjestys suora

Osakentät (valikoima):
‡a - Yhteisönnimi (ET) RDA 32.1
‡b - Alayksikkö (T) RDA 11.2.2
‡i - Suhdetta kuvaava ilmaus (T)
‡w - Kontrollitiedot (ET)
Merkkipaikka 0 - Erityissuhde
    a: aikaisempi otsikkomuoto
    b: myöhempi otsikkomuoto
    r: suhteen nimitys osakentässä ‡i
    t: kattoyhteisö
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (HUOM! Osakenttää ei ole formaatissa. Kontrollinumero tuotetaan automaattisesti Asterin kuvailuympäristössä 1XX-kentissä. Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.)

Loppupiste:
Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

RDA 32.1 Viittaukset yhteisöihin

Kun yhteisöstä on auktorisoitu yhtä useampi nimi tai nimenmuoto, tehdään katso myös -viittaukset niiden välillä. Esimerkiksi yhteisö voi historiansa aikana läpikäydä useita nimenmuutoksia, jolloin aikaisempi ja myöhempi auktorisoitu hakutieto, yhteisön sulautuminen toiseen yhteisöön tai hajoaminen useammaksi uudeksi yhteisöksi linkitetään toisiinsa katso myös -viittauksin. Katso myös -viittaukset merkitään aakkosjärjestyksessä.

110 2# ‡a Tampereen teknillinen korkeakoulu
510 2# ‡w b ‡a Tampereen teknillinen yliopisto

(korkeakoulun myöhempi nimi)

110 2# ‡a Tampere Filharmonia
510 2# ‡w a ‡a Tampereen kaupunginorkesteri

(orkesterin aiempi nimi)
+
110 2# ‡a Tampereen kaupunginorkesteri
510 2# ‡w b ‡a Tampere Filharmonia

(orkesterin myöhempi nimi)

110 2# ‡a Kiekkoreipas (urheiluseura)
510 2# ‡w a ‡a Lahden Reipas (urheiluseura)

(urheiluseuran aiempi nimi)
+
110 2# ‡a Kiekkoreipas (urheiluseura)
510 2# ‡w b ‡a Hockey-Reipas (urheiluseura)

(urheiluseuran myöhempi nimi)

110 2# ‡a VLMedia
510 2# ‡w a ‡a VL-Musiikki

(yhtiön aiempi nimi)
+
110 2# ‡a VL-Musiikki
510 2# ‡w b ‡a VLMedia

(yhtiön myöhempi nimi)


Toimijoiden välisten suhteiden määritteet voidaan merkitä osakenttään ‡i ja ne otetaan RDA:n liitteestä K.4. (Aleph:ssa Ctrl+F8).

110 2# a Laajan turvallisuuden verkosto 0 (FIN11)000213953
510 2# w r i Yhdistynyt yhteisö: a ETY-yhdistys - STETEn tuki 0 (FIN11)000021884
510 2# ‡w r i Yhdistynyt yhteisö: a Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto 0 (FIN11) 000023356
+
110 2# a ETY-yhdistys - STETEn tuki 0 (FIN11)000021884
510 2# w r i Yhdistymisestä muodostunut yhteisö: a Laajan turvallisuuden verkosto 0 (FIN11)000213953

ja

110 2# a Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto 0 (FIN11)000023356
510 2# w r i Yhdistymisestä muodostunut yhteisö: a Laajan turvallisuuden verkosto $0 (FIN11)000213953110 2# ‡a Musiikki-Fazer
510 2 # ‡w r ‡i Perustanut yhteisön: ‡a Finnlevy
510 2# ‡w r ‡i Yhteisöön sulautunut: ‡a Discophon
510 2# ‡w r ‡i Yhteisöön sulautunut: ‡a Kompass Records
510 2# ‡w r ‡i Yhteisöön sulautunut: ‡a PSO
510 2# ‡w r ‡i Yhteisöön sulautunut: ‡a Sauna-Musiikki

110 2# ‡a Sauna-Musiikki
510 2 # ‡w r ‡i Sulautunut yhteisöön: ‡a Musiikki-Fazer

100 1# ‡a Kiilunen, Reijo
510 2# ‡w r ‡i Perustanut yhteisön: ‡a Ondine

(suhteen määrite viittauksen kohteena olevalle yhteisölle)


‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero
Asterin kuvailuympäristössä 5XX-kenttiin tallennettavat nimenmuodot poimitaan indeksistä osakenttineen ja kontrollinumeroineen (painamalla F3 pääsee indeksiin). Caretaker pitää huolta siitä, että nimenmuoto pysyy samana. Kontrollinumeroa ei saa muokata. Aleph valittaa, jos yrittää tallentaa tietueeseen sellaisia 5XX-kenttiä, joille ei löydy vastinetta Asterin indeksistä.

110 2# ‡a Luonnontieteellinen keskusmuseo. ‡b Ajoituslaboratorio ‡0 (FIN11)000007114
410 2# ‡a Helsingin yliopisto. ‡b Luonnontieteellinen keskusmuseo. ‡b Ajoituslaboratorio

510 2# ‡w a ‡a Helsingin yliopisto. ‡b Radiohiiliajoituslaboratorio ‡0 (FIN11)000000997

Kun tieto poimitaan Alephista paikalliskantaan, osakentässä ‡0 oleva tunniste muuttuu (FI-ASTERI-N)-alkavaksi.

  • No labels