Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

111-kenttään kuvaillaan kokouksia, konferensseja, nimettyjä ja yksittäisiä tai toistuvia tapahtumia kuten urheilukilpailuja, festivaaleja, messuja, näyttelyitä ja muita vastaavia tapahtumia.

Kokousten, konferenssien tms. tapahtumien ensisijaisen nimen valinnassa ja auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa noudatetaan suurelta osin yhteisöjä koskevia ohjeita (RDA 11). Tapahtumia auktorisoidaan, kun ne ovat vähintään aiheena/kohteena jossain aineestossa.

(star) HUOM! Jos yhteisö järjestää kokouksen, jonka nimi on luonteeltaan yleinen (esim. vuosikokous, puoluekokous), kokous merkitään yhteisön alayhteisöksi 110-kenttään.

...