Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
typeflat

Nimiö

Tietueen nimiössä koodataan kaikki merkkipaikat.

Merkkipaikassa 05 käytetään koodia "n : uusi tietue", kun auktoriteettitietue on uusi tietokannassa. Korjattuun tai muutettuun tietueeseen tulee automaattisesti koodi "c : päivitetty tietue".

Merkkipaikan 06 koodi on ”z : auktoriteettitietue”.

Merkkipaikassa 17 valitaan koodi sen mukaan, onko tietue valmis vai keskeneräinen. Koodin ”o : keskeneräinen auktoriteettitietue” käyttöä ei suositella.

Merkkipaikkassa 18 käytetään koodia ”i : välimerkitys käytetään”.

...