Nimiö

Tietueen nimiössä koodataan kaikki merkkipaikat.

Merkkipaikassa 05 käytetään koodia "n : uusi tietue", kun auktoriteettitietue on uusi tietokannassa. Korjattuun tai muutettuun tietueeseen tulee automaattisesti koodi "c : päivitetty tietue".

Merkkipaikan 06 koodi on ”z : auktoriteettitietue”.

Merkkipaikassa 17 valitaan koodi sen mukaan, onko tietue valmis vai keskeneräinen. Koodin ”o : keskeneräinen auktoriteettitietue” käyttöä ei suositella.

Merkkipaikkassa 18 käytetään koodia ”i : välimerkitys käytetään”.

008 Informaatiokoodit

Merkkipaikassa 07 Romanisointi käytetään koodia ”n : soveltumaton”, jos auktorisoinnin kohdetta ei ole translitteroitu. Jos translitteroinnissa käytetään ISO-standardia, käytetään koodia ”a : kansainvälinen standardi”. Jos nimi translitteroidaan tai transkriboidaan SFS-standardin mukaan (esim. venäjä, ukraina, kreikka), valitaan koodi ”b : kansallinen standardi”.  Muutoin käytetään koodia ”g : Totuttu translitterointitapa tai totuttu nimenmuoto luetteloivan organisaation kielellä” (translitteroinnissa ei noudateta mitään standardia).

Merkkipaikkaa 08 Luettelon kieli ei koodata ”‡ = ei koodattu”.

Merkkipaikassa 09 Tietueen laji suositellaan koodia ”a : vahvistettu otsikkomuoto”.

Merkkipaikka 10 Luettelointisäännöt käytetään koodia ”z : muu” (koskee RDA:n mukaista hakutietoa).

Merkkipaikka 11 Sanasto käytetään koodia ”z : muu”.

Merkkipaikassa 12 Sarjan tyyppi käytetään koodia ”n : soveltumaton”.

Merkkipaikassa 13 Sarjan numerointi käytetään koodia ”n : soveltumaton”.

Merkkipaikassa 14 Otsikkomuodon käyttö pää- tai lisäkirjauksena suositellaan koodia ”a : soveltuu”.

Merkkipaikassa 15 Otsikkomuodon käyttö asiasanana suositellaan koodia ”a :  soveltuu”.

Merkkipaikassa 16 Otsikkomuodon käyttö sarjalisäkirjauksena käytetään koodia ”b : ei sovellu”.

Merkkipaikkaa 17 Asialisämääreen tyyppi ei koodata ”‡ = ei koodattu”.

Merkkipaikkaa 28 Virallisen tahon tyyppi ei koodata ”‡ = ei koodattu”.

Merkkipaikkaa 29 Viittausten arviointi ei koodata ”‡ = ei koodattu”.

Merkkipaikassa 31 Tietueen päivitys meneillään käytetään koodia ”a : tietueen tietoja voidaan käyttää”.

Merkkipaikassa 32 Samat henkilönnimet käytetään henkilön nimissä koodia ”a : erottuva henkilön nimi” ja yhteisön nimissä koodia ”n :  soveltumaton”.

Merkkipaikassa 33 Vahvistamisen taso käytetään koodia ”a : täysin vahvistettu”.

Merkkipaikkaa 38 Tietueen muokkaus ei koodata ”‡ = ei koodattu”.

Merkkipaikassa 39 Luetteloiva organisaatio käytetään koodia ”# : kansallis-bibliografia” tai ”c : luettelointiyhteistyö (muut kuin Kansalliskirjasto)”.

 

 

  • No labels