Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kansalliskirjasto tekee kuvailevaan metatietoon liittyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Katso kumppanikohtaisilta alasivuilta lisätietoja yhteistyöstä:

...