Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

2018-2019 LINJAUSMUUTOKSET

KEVENTÄMISLINJAUKSET

Linjaukset ovat RDA-sääntötekstiä kohtia selittäviä tekstejä tai valintoja vaihtoehtoisista sääntötekstin kohdista. Linjaukset ovat kansallisia ja niitä voi kohdistaa tiettyyn tietovarantoon esim. Melindaan. Linjaukset eivät voi olla ristiriidassa sääntötekstin kanssa.

...