RDA-linjaukset 2019 (uusi RDA)

RDA:n keventämislinjaukset ja ydinelementit 2018

Tällä sivulla on tietoa Kuvailusääntöpalvelun tekemistä RDA-linjausten päivityksistä vuosina 2018-19.

Vuosina 2018-2019 tehdyt uudet linjaukset tai aiempiin linjauksiin tehdyt muutokset on tilapäisesti listattu tälle sivulle, koska linjauksia ei päästä päivittämään RDA Toolkitiin ennen 3R-uudistuksen suomennoksen valmistumista. 

 

Sääntökohta
Linjaus nyt/aiemmin
Linjaus muutoksen jälkeen
Linjauksen lähde/peruste
Kommentoinnin tila
Muutoksen julkaisuajankohta RDA Toolkitissa
 0.11.2Kansallisia SFS-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään manifestaation elementeissä sekä musiikkiaineiston hakutiedoissa, kansainvälisiä ISO-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään muun kuin musiikkiaineiston hakutiedoissa.
Melinda-metatietovarannon kuvailussa ei kuvailijan translitteroimaa nimekettä merkitä varianttinimekkeeksi vaan päänimekkeeksi.
 - KuvailustandardiHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

 2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 1.4Kansallisia SFS-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään manifestaation elementeissä sekä musiikkiaineiston hakutiedoissa, kansainvälisiä ISO-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään muun kuin musiikkiaineiston hakutiedoissa.
Melinda-metatietovarannon kuvailussa ei kuvailijan translitteroimaa nimekettä merkitä varianttinimekkeeksi vaan päänimekkeeksi.
 - KuvailustandardiHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

  2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

1.7.3 vaihtoehtoEi sovelleta vaihtoehtoa välimerkityksen muokkaamisesta tai pois jättämisestäSovelletaan vaihtoehtoa välimerkityksen muokkaamisesta tai pois jättämisestäKansallisbibliografiapalveluHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

2.3.3 Rinnakkainen päänimekeRinnakkainen nimeke on lisäydinelementti.Rinnakkainen nimeke on lisäydinelementti perustasolla.

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
2.3.4 Muu nimeketietoMuu nimeketieto on lisäydinelementti.Muu nimeketieto on lisäydinelementti perustasolla.

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
2.3.7 Aiempi päänimeke Aiempi päänimeke on lisäydinelementti.Aiempi päänimeke on lisäydinelementti perustasolla.

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
2.3.8 Myöhempi päänimekeMyöhempi päänimeke on lisäydinelementti.Myöhempi päänimeke on lisäydinelementti perustasolla.

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
2.4.1.5 Useita  nimiä sisältävä vastuullisuustieto: valinnainen poisjättäminen  Ei sovelleta valinnaista poisjättämistä tiedollisen tai taiteellisen sisällön luomisesta tai toteutuksesta vastuussa olevien henkilöiden, sukujen tai yhteisöjen nimien merkitsemiseen liittyen. Poimittuihin tietueisiin ei tarvitse lisätä nimiä.Sovelletaan valinnaista poisjättämistä. KevennyslinjausHyväksytty 
2.8.4 Kustantajan nimiLisäydinelementti. Kaikkien tiedonlähteessä esiintyvien kustantajien nimet merkitään, poikkeuksena sarja-aineiston kuvailu.-

Kevennyslinjaus

Linjaus poistettu

Hyväksytty 
2.9.4 Jakajan nimiLisäydinelementti.Jakajan nimi merkitään aina videotallenteiden kuvailuun perustasolla.KevennyslinjausHyväksytty 
3.2.1.3 Mediatyyppi + vaihtoehtoJos aineistolle ei pystytä määrittelemään pääasiallista mediatyyppiä, merkitään kaikki aineistoon liittyvät mediatyypit.
Vaihtoehto: Melindassa sovelletaan vaihtoehtoa b: mediatyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia.
Vaihtoehto: Sovelletaan vaihtoehtoa b: merkitään mediatyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia.  KevennyslinjausHyväksytty 
3.3.1.3 Tallennetyyppi + vaihtoehtoJos aineistolle ei pystytä määrittelemään pääasiallista tallennetyyppiä, merkitään kaikki aineistoon liittyvät tallennetyypit.
Vaihtoehto: Melindassa sovelletaan vaihtoehtoa b: tallennetyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia.
Vaihtoehto: Sovelletaan vaihtoehtoa b: merkitään tallennetyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia. 

Kevennyslinjaus

Huom! Vaihtoehdot suomennoksessa väärin päin. Suomennos korjataan seuraavaan päivitykseen.

 

Hyväksytty 
3.4.5.3 Numeroimattomat sivut, lehdet ja palstat yksittäisessä niteessä Suositellaan kohtia a) ja b). Melindassa tehtävässä kuvailussa myös vaihtoehto c) voi olla mahdollinen.Vaihtoehtoa c ei noudateta perustasolla.

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
3.4.5.3.1 Numeroidut ja numeroimattomat jaksot (toinen abc-kohta)Suositellaan kohtia a) ja b). Melindassa tehtävässä kuvailussa myös vaihtoehto c) voi olla mahdollinen.Vaihtoehtoa c ei noudateta perustasolla.

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
3.4.5.8 Monimutkainen ja epäsäännöllinen numerointiSuositellaan kohtia a) ja b).Vaihtoehtoa c ei noudateta perustasolla.

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
3.5.1.6 Useita tallenteita käsittävät aineistot: vaihtoehtoVaihtoehto: ei sovelleta vaihtoehtoa.Vaihtoehto: sovelletaan vaihtoehtoa ydintasolla.

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
3.16.4.3 Toistonopeuden merkitseminen: vaihtoehto -Vaihtoehto: ei sovelleta vaihtoehtoa.

Kevennyslinjaus

Linjaus lisätty

Hyväksytty 
3.19.3.3 -Käytä sopivaa termiä Metatietosanastosta. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, met-sanasto@helsinki.fi KuvailustandardiryhmäHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

4.6.1.4 URL-osoitteen lisäyksen, korjauksen tai poiston vaativat muutokset-Jos vanhentuneen URL-osoitteen säilyttäminen ei ole tärkeää, voidaan se poistaa.

Kevennyslinjaus

Linjaus lisätty

Hyväksytty 
 5.4Kansallisia SFS-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään manifestaation elementeissä sekä musiikkiaineiston hakutiedoissa, kansainvälisiä ISO-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään muun kuin musiikkiaineiston hakutiedoissa.
Melinda-metatietovarannon kuvailussa ei kuvailijan translitteroimaa nimekettä merkitä varianttinimekkeeksi vaan päänimekkeeksi.
 -kuvailustandardiryhmäHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

  2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

5.4 Kieli ja kirjoitusjärjestelmä Melinda-metatietovarannon kuvailussa ei kuvailijan translitteroimaa nimekettä merkitä varianttinimekkeeksi vaan päänimekkeeksi.-

Kevennyslinjaus

Lause poistettu linjauksesta

Hyväksytty 
5.7 TunnistamistasoLisäydinelementti.Lisäydinelementti. Tunnistamistaso ei ole lisäydinelementti ydintasolla. 

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
5.8 Käytetty lähdeLisäydinelementti.Lisäydinelementti. Käytetty lähde ei ole lisäydinelementti ydintasolla. 

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
 6.2.1.7 -Teoksen nimekkeen alussa oleva artikkeli merkitään silloin, kun sen ohittaminen indeksissä on mahdollista (esim. MARC 21 -formaatin indikaattoria käyttäen).Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmäHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 17.4.2018

  2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 6.2.1.7 vaihtoehtoSovelletaan vaihtoehtoa artikkelin poisjätöstä.Ei sovelleta vaihtoehtoa, kun nimekkeen alussa oleva artikkeli voidaan ohittaa indeksissä.Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmäHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 17.4.2018

 2018-12? 

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

6.2.1.8 Alkukirjainten ja kirjainsanojen kirjoittaminen Noudatetaan liitteen A ohjeita.-

Kevennyslinjaus

Linjaus poistettu

 

Hyväksytty 
6.2.2.6.1 Nimeke tietolähteistäVakiintuneen nimekkeen valinnassa voidaan käyttää erikielisiä tietolähteitä. -

Kevennyslinjaus

Säännönvastainen linjaus poistettu

 

Hyväksytty 
6.2.2.6.2 Sepitetyt nimekkeet: vaihtoehto-Vaihtoehto: ei sovelleta vaihtoehtoa. 

Kevennyslinjaus

Linjaus lisätty

Hyväksytty 

 6.2.2.7 vaihtoehto

Sovelletaan vaihtoehtoa ennen vuotta 1501 luotuihin anonyymeihin teoksiin. Kreikan klassiset ja bysantilaiset teokset, katso 6.2.2.5 poikkeukset.Kuvailusääntöpalvelu/KuvailustandardiHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 17.4.2018

  2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 6.3Metatietosanastossa on listattu teoksen lajiin ja genreen liittyviä termejä http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m991. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, met-sanasto@helsinki.fi.Käytä sopivaa Suomalaisen lajityyppi- ja muotosanaston termiä: http://finto.fi/slm/fi/. Jos sopivaa termiä ei löydy sanastosta, tee termiehdotus sanaston ylläpitäjälle: http://finto.fi/slm/fi/feedback Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä Hyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 15.5.2018

2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 6.4Teokseen liittyvä ajankohta on ydinelementti valtiosopimuksen identifioimiseksi. Teokseen liittyvä ajankohta on ydinelementti myös silloin, kun sitä tarvitaan erottamaan teos toisesta samannimisestä teoksesta tai toimijan nimestä.Elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta (ensi-iltavuosi) on ydinelementti myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan saman nimisiä teoksia toisistaan. Ajankohta merkitään osana hakutietoa. Sisku-ryhmäHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

6.9.1.3 Sisältötyypin merkitseminen: vaihtoehto Vaihtoehto: Sovelletaan vaihtoehtoa b: sisältötyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin. Vaihtoehto: Ydintasolla sovelletaan vaihtoehtoa a ja perustasolla vaihtoehtoa b. 

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
6.16.1.3 Musiikkiteosten numerointien merkitseminenMusiikkiteoksen numerointi merkitään erillisenä elementtinä aina kun mahdollista.Musiikkiteoksen numerointi merkitään teoksen kuvailuun erillisenä elementtinä aina kun mahdollista. Ydintasolla musiikkiteoksen numerointia ei tarvitse merkitä teokseen kuvailuun erillisenä elementtinä.

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
6.17.1.3 Sävellajin merkitseminen Sävellaji merkitään erillisenä elementtinä, mikäli sitä pidetään tarpeellisena.Sävellaji merkitään erillisenä elementtinä, mikäli sitä pidetään tarpeellisena. Ydintasolla sävellajia ei tarvitse merkitä erillisenä elementtinä. 

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
6.18.1.4 Sovitukset, transkriptiot tms.Taidemusiikkisovituksesta, -transkriptiosta tms. merkitään sovitettu täydennettynä sovituksen esityskokoonpanolla aina kun mahdollista.Taidemusiikkisovituksesta, -transkriptiosta tms. merkitään sovitettu täydennettynä sovituksen esityskokoonpanolla aina kun mahdollista. Ydintasolla sovituksen esityskokoonpanoa ei tarvitse merkitä erillisenä elementtinä.

Kevennyslinjaus

 

Hyväksytty 
6.23.2.9.5.2 Yksittäinen katkelma, joka identifioidaan numeroinnilla: vaihtoehto -Vaihtoehto: noudatetaan vaihtoehtoa. Käytetään arabialaisia numeroita luvun merkitsemisessä.

Kevennyslinjaus

Linjaus lisätty

Hyväksytty 
7.13.2 KirjoitusjärjestelmäLisäydinelementti silloin, kun kieltä voidaan kirjoittaa usealla kirjoitusjärjestelmällä tai kieltä on kirjoitettu sille poikkeuksellisella kirjoitusjärjestelmällä.-

Kevennyslinjaus

Linjaus poistettu

Hyväksytty 
7.15 Kuvitus Lisäydinelementti kuvateoksissa. -

Kevennyslinjaus

Linjaus poistettu, sillä kuvitus-elementtiä voi käyttää vain aineistoissa, jotka eivät ole ensisijaisesti kuvia.

 

Hyväksytty 
7.22.1.4 Osien kesto-Vaihtoehto: sovelletaan vaihtoehtoa.

Kevennyslinjaus

Linjaus lisätty

Hyväksytty 
7.25.5 Lisätieto mittakaavasta  Lisäydinelementti.-

Kevennyslinjaus

Linjaus poistettu

Hyväksytty 
 8.4 -Kansallisbibliografisessa toimijakuvailussa merkitään ensisijainen nimi kansallisten translitterointisääntöjen mukaisesti. Kansainvälisten ja muiden translitterointisääntöjen mukaiset nimimuodot merkitään varianttinimiksi. KansallisbibliografiapalveluHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

 2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

8.10 Tunnistamistaso  -Lisäydinelementti.

Kevennyslinjaus

Linjaus lisätty

Hyväksytty 
9.19.1.1 Yleiset suositukset henkilön auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta: valinnainen lisäys Valinnainen lisäys: Sovelletaan valinnaista lisäystä.Valinnainen lisäys: Sovelletaan valinnaista lisäystä henkilön kuvailussa.KevennyslinjausHyväksytty 
9.19.1.4 Nimen täydellisempi muoto: valinnainen lisäysValinnainen lisäys: Sovelletaan valinnaista lisäystä. Kansallisbibliografisessa kuvailussa ei sovelluta valinnaista lisäystä.Valinnainen lisäys: Valinnaista lisäystä ei sovelleta henkilön kuvailussa.KevennyslinjausHyväksytty 
 11.7.1.4Käytä sopivaa termiä Metatietosanastosta, http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m196. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, met-sanasto@helsinki.fi.Lisäydinelementti. Käytä sopivaa termiä Metatietosanastosta, http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m196. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, met-sanasto@helsinki.fi.ISNI-projekti/ToimijakuvailupalveluHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 12.6.2018

2018-12? 

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 11.7.1.5 -Lisäydinelementti. Käytä sopivaa termiä Metatietosanastosta, http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m196. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, met-sanasto@helsinki.fi. ISNI-projekti/ToimijakuvailupalveluHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 12.6.20182018-12? 

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

16.2.2.12 Muissa hallintoalueissa sijaitsevat paikat Vaihtoehto: sovelletaan vaihtoehtoa.Vaihtoehto: ei sovelleta vaihtoehtoa.KevennyslinjausHyväksytty 
18.5.1.3 Suhteen määritteen merkitseminen-Aineiston ja toimijan välisen suhteen määrite merkitään kuvailuun tapauskohtaisesti.

Kevennyslinjaus

Linjaus lisätty

 

Hyväksytty 
19.1.2 Teokseen liittyvien henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen merkitseminenAggregaattiteokseen (esim. artikkelikokoomateos) sisältyvien teosten tekijöitä tai teoksiin liittyviä muita henkilöitä, sukuja tai yhteisöjä ei tarvitse merkitä, jos tekijäviittausten tekeminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.Kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan merkitään kaikki tai vain osa aggregaattiteokseen (esim. artikkelikokoomateos) sisältyvien teosten tekijöistä tai teoksiin liittyvistä muista henkilöistä, suvuista tai yhteisöistä. KevennyslinjausHyväksytty 
20.2 Ekspression tekijäToimittaja, kääntäjä, sanoittaja ja sovittaja ovat ydinelementtejä, kuvittaja on ydinelementti silloin kun on kyse kuvateoksesta. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, voi soveltaa valinnaista poisjättämistä. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja, pääesittäjä ja sovittaja ovat lisäydinelementtejä. Kuvittaja on lisäydinelementti silloin, kun kuvitus on keskeinen, mutta ei ainoa teoksen sisältö. Kuvateoksissa kuvien tekijä on teoksen tekijä eli roolissa taiteilija. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksiKevennyslinjausHyväksytty 
 21.3 -Kansallisbibliografisessa kuvailussa kustantaja merkitään, kun kyseessä on sellainen yhteisö, jonka pääasiallinen toimi ei ole kustantaminen (esim. erilaiset yhdistykset ja seurat). Kaupallisessa roolissa olevaa kustantajaa (esim. Otava, WSOY) ei pääsääntöisesti merkitä.Kansallisbibliografiapalvelu

Hyväksytty Kuvailustandardiryhmässä 29.1.2019

Päivitetty Kumean pyynnöstä 2019/09: kohdistus kansallisbibliografiseen kuvailuun

 
23.5.1.3 Suhteen määritteen merkitseminen-Liitteen M määritteitä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavissa suhteissa (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Määritteitä aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

Kevennyslinjaus

Linjaus lisätty

Hyväksytty 
25.1 Viittauksen kohteena oleva teosTeosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.Teosten välinen suhde on lisäydinelementti myös sarjasuhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.). Teosten välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.). Teosten väliset johdannaissuhteet ja kokoomateosten osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti. KevennyslinjausHyväksytty 
26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio  Ekspressioiden väliset suhteet muodostavat kokoomateosten ydinelementin. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi. Kun kokoomateos koostuu alkuperäisestä ekspressiosta ja sen käännöksestä, kummastakin ekspressiosta luodaan analyyttinen auktorisoitu hakutieto. Jos kokoomateokseen sisältyy alkuperäisen ekspression lisäksi useampi kuin yksi käännös, luodaan alkuperäisestä ekspressiosta ja vähintään yhdestä käännöksestä analyyttinen auktorisoitu hakutieto. Samaa periaatetta noudatetaan, kun on kyse kokoomateoksen eri kieliversioista. Kun kokoomateos koostuu muunlaisista ekspressioista, muodostetaan analyyttinen auktorisoitu hakutieto vallitsevasta tai järjestyksessä ensimmäisestä ekspressiosta, jos se muodostaa merkittävän osan kuvailun kohteesta. Esipuhetta tai johdantokappaletta ei huomioida. Ekspressioiden väliset suhteet eivät yleensä muodosta ydinelementtiä silloin kun kyseessä on runoantologia, virsikokoelma, konferenssijulkaisu, aikakausjulkaisu, haastattelu- tai kirjekokoelma tai vastaava. Ekspressioiden väliset suhteet muodostavat ydinelementin myös silloin kun kyseessä on sarjojen välinen suhde, jota kuvataan ilmaisulla Seuraaja tms. Sarjamaisten ekspressioiden keskinäiset suhteet merkitään. Ekspressioiden välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.). Ekspressioiden väliset johdannaissuhteet (esim. käännökset) ja osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti.  KevennyslinjausHyväksytty 
A.1 Yleinen suositus: vaihtoehto-Vaihtoehto: Sovelletaan vaihtoehtoa manifestaation ja kappaleen niiden elementtien merkitsemisessä, joita ei jäljennetä kuvailuun tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa.

Kevennyslinjaus

Linjaus lisätty

Hyväksytty 
M Soveltamisala  -Liitteen M määritteitä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavissa suhteissa (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Määritteitä aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

Kevennyslinjaus

Linjaus lisätty

Hyväksytty 

Tulevaan RDA Toolkitiin liitettävät nykyiset linjaukset, mikäli linjauksia on muutettu

Sääntökohta/elementtiLinjaus nytLinjaus muutoksen jälkeenLinjauksen lähde/perusteKommentoinnin tila 
      

 

 

  • No labels