Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELib-konsortion jäsenet käyttävät vuosittain miljoonia euroja tieteellisten e-lehtien käyttöoikeuksien hankintaan.

FinELibin neuvotteluissa kustantajien kanssa sovitaan paljonko organisaatioiden pitää maksaa, jotta niiden tutkijat, opiskelijat, opettajat ja muu henkilöstö pääsevät käyttämään laajaa valikoimaa tieteellisiä lehtiä. Lisäksi sovitaan myös siitä, millaisilla ehdoilla artikkeleita voidaan käyttää, esimerkiksi saako niitä käyttää tiedonlouhintaan tai kurssimateriaalina.

FinELibin tavoitteet neuvotteluissa ovat:

  kohtuulliset kustannukset – laaja pääsy aineistoihin

•  tiedon avoin saatavuus – julkaisemisen uusi maailma

  tutkimusta edistävät käyttöehdot


Vuodesta 2016 alkaen neuvotteluissa on tavoitteena sopia myös tavoista, joilla voidaan siirtyä perinteisestä tilauslehtimallista kohti avointa julkaisemista. Avoimesti saatavilla olevat open access -julkaisut ovat kaikkien luettavissa. Avoin julkaisumalli tarjoaa tutkimukselle ja tutkijalle näkyvyyttä sekä hyödyttää yhteiskuntaa.

  Hyödynnä OA-etuja: Ohjeet artikkelin julkaisemiseen avoimena

  Etsi avoimena julkaistuja artikkeleita: Alternative Access


→ Lue lisää FinELibin neuvottelutavoitteista

→ Seuraa tiedelehtineuvottelujen etenemistä ja saavutettuja tuloksia finelib.fi -sivustolla