Suomalaiset tutkimusorganisaatiot käyttävät vuosittain miljoonia euroja tieteellisten e-lehtien käyttöoikeuksien hankintaan. Tiedelehtipaketeista tehdyt sopimukset kustantajien kanssa ovat tuoneet tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön suuren määrän tiedejulkaisuja, mutta jatkuvasti nousevat kustannukset ajavat tutkimusorganisaatiot ja erityisesti niiden kirjastot ja tietopalvelut ahtaalle. Kirjastot joutuvat yhä useammin rahanpuutteen takia luopumaan aineistotilauksista.

Näiden sivujen tavoitteena on kertoa tiedelehtineuvotteluiden etenemisestä. Esittelemme FinELibin neuvotteluiden tavoitteita, jaamme ajankohtaistietoa (englanniksi) ja vastaamme kysymyksiin e-aineistoista. Jos sinulla on lisää kysymyksiä, saat meihin yhteyden osoitteella finelib@helsinki.fi.

Mitä tavoittelemme?

 • Järkevät hinnat
  • Tiedelehtien tilauskustannukset ovat nousseet jyrkästi viime vuosina. Samaan aikaan suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten budjetit ovat jopa pienentyneet. Nyt jos koskaan tarvitsemme kustantajilta ymmärrystä haastavalle taloustilanteelle ja pitämään tiedelehtien hintatason kohtuullisena. Tämä on välttämätöntä, jotta suomalaiset tutkijat, opettajat ja opiskelijat pääsevät jatkossakin käsiksi tärkeisiin tieteellisiin julkaisuihin.
  • Suomalaiset tutkimusorganisaatiot maksoivat e-lehdistä 27 miljoonaa euroa vuonna 2015. Budjetit eivät kestä hintojen nousua, joten on välttämätöntä löytää kustannuksia hillitseviä ratkaisuja.
 • Tiedon avoin saatavuus
  • Avoimesti saatavilla olevat open access -julkaisut tarjoavat tutkijalle näkyvyyttä: kaikki kiinnostuneet voivat lukea open access -julkaistun artikkelin. Tutkijoiden lisäksi avoin saatavuus hyödyntää koko yhteiskuntaa. Tulevaisuudessa kaiken tieteellisen julkaisun tulisi olla avointa ja kaikkien saatavilla. Parhaillaan elämme siirtymävaihetta, ja on tärkeää kehittää uusia avoimen saatavuuden malleja koko tiedeyhteisön voimin. Neuvotteluissa vaadimme kustantajia aktiivisesti edistämään avointa saatavuutta omalla toiminnallaan.
  • Meneillään olevissa lehtineuvotteluissa yritämme edistää tiedon avointa saatavuutta: tavoitteena on saada suomalaisille tutkijoille oikeus julkaista artikkelinsa avoimesti mahdollisimman monessa laadukkaassa tiedelehdessä. Tavoite on yhtenäinen Suomen hallituksen ja EU:n tavoitteen kanssa: julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulisi olla avointa kaikille. Siirtyessämme avoimeen julkaisuun on oleellista samalla pitää huoli siitä, että avoimuudesta ei aiheudu lisäkustannuksia tieteelliselle yhteisölle.

 

Aineistot neuvottelupöydällä:

Näissä neuvotteluissa open access on erittäin tärkeä asia tänä vuonna:

 

FinElib neuvottelee myös monista muista lehtipakettisopimuksista (esim. Emerald jne.) ja kaikissa neuvotteluissa keskustellaan myös avoimen julkaisemisen edellytyksien parantamisesta. Ks. myös lista kaikista FinELibin kautta neuvoteltavista aineistoista.

 

 

 • No labels