Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Till exempel: digitala kopian av Missale Aboense (exemplaren från Uskela) är URN:NBN:fi-fe201102171251h och dess permanenta adress alltså httphttps://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201102171251h

Nationalbibliotekets service

  • delar ut URN-identifikatorer till organisationer som utnyttjar dem; eller beviljar organisationen en egen URN-undernamnrymd.
  • driver urn.fi-resolutionsservern, som innehåller realtidsinformation om var resurser med ett URN finns tillgänligga på webben. Kundorganisationen är skyldig att uppdatera informationen; för det finns det automatiserade metoder.
  • ger stöd till kundorganisationer i introduktion och bruk av identifikatorer.

...

Tillsvidare är servicen avgifgtsfri. Servicen är syftat endast till organisationer. 


URN-standarder

URN-identifikatorn är definierad i så kallade Internet-standarder av IETF (Internet Engineering Task Force).

...