Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Universitet

Studenter sammanlagt

Forskningspersonal sammanlagt

Antalet användare sammanlagt

Aalto-universitetet

6036

1601

7637

Försvarshögskolan (inkl. de militära skolorna)

741

119

860

Helsingfors universitet inklusive Helsingfors universitetscentralsjukhus

11173

3090

14263

Jyväskylä universitet

4545

1145

5690

Konstuniversitetet

570

396

966

Lapplands universitet

1372

185

1557

Svenska handelshögskolan Hanken

655

125

780

Tammerfors universitet inklusive Tammerfors Universitetssjukhus

6334

1356

7690

Uleåborgs universitet

3867

1028

4895

Vasa universitet

1323

204

1527

Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

1619

325

1944

Åbo Akademi

1781

460

2241

Åbo universitet inklusive Åbo Universitetscentralsjukhus

5272

1381

6653

Östra Finlands universitet inklusive Kuopio universitetssjukhus

5292

1148

6440