Universitet

Studenter sammanlagt

Forskningspersonal sammanlagt

Antalet användare sammanlagt

Aalto-universitetet

6477

1644

8121

Försvarshögskolan (inkl. de militära skolorna)

891

119

1010

Helsingfors universitet inklusive Helsingfors universitetscentralsjukhus

10770

3010

13780

Jyväskylä universitet

4620

1259

5879

Konstuniversitetet

620

390

1010

Lapplands universitet

1434

177

1611

Svenska handelshögskolan Hanken

663

136

799

Tammerfors universitet inklusive Tammerfors Universitetssjukhus

7002

1494

8496

Uleåborgs universitet

4065

1074

5139

Vasa universitet

1374

231

1605

Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

1964

408

2372

Åbo Akademi

1847

471

2318

Åbo universitet inklusive Åbo Universitetscentralsjukhus

5467

1440

6907

Östra Finlands universitet inklusive Kuopio universitetssjukhus

5270

1233

6503

  • No labels