Universitet

Studenter sammanlagt

Forskningspersonal sammanlagt

Antalet användare sammanlagt

Aalto-universitetet

5883

1551

7434

Försvarshögskolan (inkl. de militära skolorna)

747

119

866

Helsingfors universitet inklusive Helsingfors universitetscentralsjukhus

11080

3041

14121

Jyväskylä universitet

4394

1150

5544

Konstuniversitetet

585

384

969

Lapplands universitet

1318

172

1490

Svenska handelshögskolan Hanken

635

118

753

Tammerfors universitet inklusive Tammerfors Universitetssjukhus

6709

1345

8054

Uleåborgs universitet

3683

976

4659

Vasa universitet

1287

187

1474

Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

1468

324

1792

Åbo Akademi

1705

467

2172

Åbo universitet inklusive Åbo Universitetscentralsjukhus

5142

1357

6499

Östra Finlands universitet inklusive Kuopio universitetssjukhus

4997

1124

6121

  • No labels