Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto

AMK-kirjastot
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kajak - Kajaanin ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Karelia - Karelia ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
Kela - Kansaneläkelaitos
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA