Medic - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.terkko.helsinki.fi/medic/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Medic -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2024

Aineistokuvaus

Medic on kotimainen terveystieteen alan viitetietokanta, joka on perustettu vuonna 1978. Medic-viitetietokantaa tuottaa Meilahden kampuskirjasto Terkko.

Mediciin tallennetaan tietoa terveystieteellisistä julkaisuista (ks. lista alla). Lääke-, hammaslääke- ja hoitotieteellisten julkaisujen lisäksi tietokantaan tallennetaan sellaista biotieteellistä kirjallisuutta, jolla on yhteyttä lääketieteeseen. Lisäksi Mediciin voidaan tallentaa muidenkin alojen julkaisuja, mikäli ne katsotaan aiheeltaan Mediciin sopiviksi. Tieteellisten lehtien lisäksi artikkeleita valitaan ammatti- ja potilaslehdistä.

Aineiston valinnassa on yleissääntönä, että Mediciin tallennetaan kielestä riippumatta Suomessa ilmestyneitä julkaisuja.

Medic sisältää noin 120 000 viitettä, vuodessa tietokantaan tallennetaan noin 3000 viitettä lisää.

Artikkeliviitteitä tallennetaan seuraavista lehdistä:

1. Diabetes ja lääkäri
2. Dosis
3. Duodecim
4. Erikoislääkäri
5. Finnanest
6. Finnish Journal of eHealth and eWelfare
7. Finska läkaresällskapets handlingar
8. Fysioterapia
9. Gerontologia
10. Haava
11. Hippokrates
12. Hoitotiede
13. Kipuviesti
14. Kliin lab
15. Kliininen radiografiatiede
16. Kuntoutus
17. Kätilölehti
18. Käyttäytymisanalyysi ja –terapia
19. Liikunta ja tiede
20. Moodi
21. Nuori lääkäri
22. Psychiatria Fennica
23. Psykoanalyyttinen psykoterapia (uusi Medic-lehtilistalla)
24. Psykoterapia
25. Puhe ja kieli
26. Radiografia
27. Sairaanhoitaja
28. Sic!: Lääketietoa Fimeasta
29. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
30. Sotilaslääketieteen aikakauslehti
31. Suomen eläinlääkärilehti
32. Suomen hammaslääkärilehti
33. Suomen lääkärilehti
34. Suomen ortopedia ja traumatologia
35. Suomen sairaalahygienialehti
36. Tehohoito
37. Tutkiva hoitotyö
38. Työterveyslääkäri
39. Yleislääkäri

Lisätietoja:

http://www.terkko.helsinki.fi/medic-tietokanta

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.

TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta.

Sallittu käyttö

- aineistoa saa käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoitukseen sekä yksityisiin tarkoituksiin
- aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- aineistosta saa käyttää osia elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.
- auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus käyttää aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan. Tekstin- ja tiedonlouhinnalla tarkoitetaan automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista.
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan
- konsortion jäsen saa käyttää osia aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa mukaan lukien audiovisuaaliset koulutusmateriaalit ja aineiston sisäisessä markkinoinnissa. Koulutusmateriaaleja saa jakaa verkossa ml. julkinen verkko.
- konsortion jäsen saa käyttää aineistoa hallinnollisiin tarkoituksiin

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi
• kopiointi tms. kulujen perimistä auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä,
• kaukopalvelukulujen perimistä
• aineiston käyttämistä maksullisissa koulutusohjelmissa
• aineiston käyttämistä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
• aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation verkkoon ja käyttää palvelua sitä kautta. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa. Yleisten kirjastojen auktorisoidut käyttäjät ovat oikeutettuja etäkäyttöön.

Koulutusmateriaali verkossa

Hakuohjeet (.PDF)

Lisätietoja

 

  • No labels