Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot siirtyvät Finnaan erilaisissa metadataformaateissa (EAD / EAD3, MARC21, LIDO, Dublin Core / QDC, FORWARD). Joka formaatilla on omat erityispiirteensä suhteessa Finnaan. Oheiseen taulukkoon on koottu tietoa siitä, miten eri formaatit mapataan Finnaan:

...