Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Kuvailustandardiryhmän tehtävä:
 • Kuvailustandardiryhmä keskittyy kuvailua ohjaavien kansainvälisten kirjastoalan standardien jalkauttamiseen Suomeen yhteistyössä muiden Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen, linjaamiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa. Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kansainvälisiin kommenttipyyntöihin Suomen osalta ja välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotukset kansainvälisille kehittämisverkostoille. Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille sekä muille muistiorganisaatiolle.
 • Kuvailustandardiryhmä vaikuttaa etenkin seuraaviin kuvailustandardeihin:

  • RDA-kuvailusäännöt 
  • Kuvailun kansainväliset periaatteet
  • LRM-käsitemalli ja sen johdannaiset

Kauden 2020-2021 keskeiset painopisteet:

 • Uuden RDA:n käyttöönoton tukeminen
 • Kuvailun rakennemuutoksen edistäminen 
 • Kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun metatietoon ja muihin standardeihin perehtyminen 
 • Automaattisesti tuotetun kuvailevan (bibliografien) metatiedon laatuvaatimusten määrittely


  Toimikaudella 2022-2023 Kuvailustandardiryhmä:

  • edistää kuvailun rakennemuutosta ja tuotantorakenteiden kehittymistä (suosituksin)
  • tukee eri tietomallien yhteentoimivuutta (kommentoiden)
  • määrittelee automaattisesti tuotetulle kuvailevalle (bibliografiselle) metatiedolle laatuvaatimukset
  • nostaa esiin kansainvälisiä kuvailustandardien muutoksia ja kuvailuun liittyviä teemoja   Voit lähettää kysymyksiä tai kommentteja ryhmän sähköpostilistalle: kuvailustandardit-posti ät helsinki.fi


  Kuvailun manifesti 2019
                                                                                                                                          

  View file
  nameKuvailumanifesti_kuv2019.pdf
  height250

  Recent space activity

  Recently Updated
  typespage, comment, blogpost
  max5
  hideHeadingtrue
  themesocial

  Space contributors

  Contributors
  modelist
  scopedescendants
  limit5
  showLastTimetrue
  orderupdate