Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tilaisuus
Ajankohta
Paikka
Kuvaus
Ilmoittautuminen
Talonmiehen tuokio 12to 30.11.2017  klo 14-15Järjestetään etäyhteydellä, yhteysosoite ilmoitetaan myöhemmin.
Ajankohtaisia asioita ja uutisia Melindasta ja Alephista.Ilmoittautuminen avataan viikolla 46Ilmoittautumiset pyydetään tiistaihin 28.11.2017 mennessä:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/84505/lomake.html

RDA-koulutukset ja -kyselytunnit

...