Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Palveluyksikkö FinELib-toimisto kerää FinELib-aineistoista käyttötilastoja ja tunnuslukuja konsortion jäsenten käyttöön. Tilastot ja tunnusluvut löytyvät Haltista.

Mitä

...

käyttötilastoja kerätään?

FinELib-aineistoista tilastoidaan joko ladattujen artikkeleidenlatauksien, tehtyjen hakujen tai yhteydenottojen määrää riippuen aineistotyypistä ja saatavilla olevista tilastoista.

TilastointitapaAineistotyyppi
Artikkelilataukset
Lukukerrat tai latauksetKokotekstiaineistot
Tehdyt haut
TiedonhautViitetietoaineistot ja ne kokotekstiaineistot, joista ei saada
artikkelilataustietoja
lukukertojen tai latauksien määrää
YhteydenototVain ne aineistot, joista ei
saada artikkelilatauksia eikä tehtyjä hakuja
saada lukukertojen tai latauksien määrää eikä tiedonhakuja

FinELib-aineistojen tilastointi  -taulukkoon on listattu aineistoittain FinELibin FinELib-toimiston keräämät tilastotiedot. Taulukkoon on myös merkitty ne aineistot, joista kirjastot saavat tilastot omalla käyttäjätunnuksellaan suoraan kustantajan palvelimelta. Joistakin aineistoista kirjastot saavat laajempia käyttötilastoja kuin mitä FinELib kerää. Taulukosta näkyy näkyvät myös ne FinELib-aineistojen tuottajat, jotka eivät pysty toimittamaan mitään käyttötilastoja.

 FinELib-aineistojen tilastointi (XLSX, 17 kt ) (TAULUKON PÄIVITYS sis. CAMIOn)
16 kt)

Mitä tunnuslukuja lasketaan?

FinELib-aineistoista lasketaan tunnuslukuja, jotka kuvaavat aineiston käytön tehokkuutta tilaajaorganisaatioissa. Tunnusluvut ovat käyttötilastojen tapaan nähtävissä Halti-tietokannassa.

TunnuslukuSelitys
hinta per lukukerta tai lataus (artikkeli/kirjan luku/koko kirja)yhden katsotun dokumentin hinta
hinta per tiedonhakuyhden aineistossa tehdyn tiedonhaun hinta
lukukerrat tai lataukset per käyttäjä (/käyttäjäluku)lukukertojen tai latausten määrä yhtä käyttäjää kohden
hinta per käyttäjähinta yhtä käyttäjää kohden
hinta per lehtihinta yhtä lehteä kohden
tiedonhaut per käyttäjä (/käyttäjäluku)tiedonhakujen määrä yhtä käyttäjää kohden

Huom! Kaikkien aineistojen kohdalla ei ole saatavissa kaikkia tunnuslukuja.

Tilastotietojen päivittämisaikataulu ja tilastoinnin haasteet

Palveluyksikkö FinELib-toimisto kerää aineistojen käyttötilastot kustantajien palvelimilta. Tilastot päivitetään Haltiin noin kahden kuukauden viiveellä, esim. kesäkuun käyttötilastot ovat näkyvissä syyskuun alkupuolella. Aikataulun taustalla on kansainvälinen COUNTER-tilastosuositus, joka velvoittaa suositusta noudattavia kustantajia ilmoittamaan tilastotiedot 30 päivän sisälläviiveellä. Lisäksi palveluyksikkö FinELib-toimsito tarvitsee aikaa tietojen keräämiseen, tarkistamiseen ja karhuamiseen ennen tilastojen päivittämistä Haltiin.

Joidenkin aineistojen osalta tilastoja ei ole saatavissa kuukausittain vaan neljännesvuosittain, puolivuottain tai kerran vuodessa, jolloin minkä vuoksi kyseisten aineistojen käyttötilastot myös päivitetään Haltiin harvemmin.

Tip
titleCOUNTER-tilastosuositukset e-aineistoille

Kustantajien, välittäjien ja kirjastojen yhteinen kansainvälinen COUNTER-projekti (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) on tuottanut elektronisten aineistojen käyttötilastointiin sovellettavia suosituksia vuodesta 2002 lähtien. COUNTERin suurin vaikutus näkyy ulkomaisilta kustantajilta saatujen tilastotietojen yhdenmukaisuudessa, luotettavuudessa ja vertailtavuudessa. Suomalaiset kustantajat eivät noudata COUNTER-tilastosuositusta.

COUNTER-hankkeen sivut:

...

https://www.projectcounter.org/

...

Tunnusluvut

FinELib-aineistoista lasketaan tunnuslukuja, jotka kuvaavat aineiston käytön tehokkuutta tilaajaorganisaatioissa. Tunnusluvut ovat käyttötilastojen tapaan nähtävissä Halti-tietokannassa.

TunnuslukuSelitys
hinta per artikkelilataus (/kirjan luku/koko kirja)yhden katsotun dokumentin hinta
hinta per hakuyhden aineistossa tehdyn haun hinta
artikkelilataukset per käyttäjä/FTElatausten määrä yhtä käyttäjää kohden
hinta per käyttäjä 
hinta per lehti 
tiedonhaut per käyttäjä/FTEhakujen määrä yhtä käyttäjää kohden

Huom! Kaikkien aineistojen kohdalla ei ole saatavissa kaikkia tunnuslukuja.

Tilastotietojen siirto Haltista KITT:iin

FinELib-aineistojen käyttötilastot siirretään keskitetysti KITT-yhteistilastotietokantaan. Kirjastojen tarvitsee syöttää KITT:iin vain suorien e- aineistotilaustensa käyttötilastot. Tarkemmat tiedot tilastointikäytännöistä ovat luettavissa KITT-käyttäjän käsikirjasta.