FinELib-toimisto kerää FinELib-aineistoista käyttötilastoja ja tunnuslukuja konsortion jäsenten käyttöön. Tilastot ja tunnusluvut löytyvät Haltista (e-aineistojen hallintajärjestelmä FinELib-konsortion jäsenille).

Mitä käyttötilastoja kerätään?

FinELib-aineistoista tilastoidaan joko latauksien tai tehtyjen hakujen määrää riippuen aineistotyypistä ja saatavilla olevista tilastoista.

TilastointitapaAineistotyyppi
Lukukerrat tai latauksetKokotekstiaineistot
TiedonhautViitetietoaineistot ja ne kokotekstiaineistot, joista ei saada lukukertojen tai latauksien määrää


FinELib-aineistojen tilastointi -taulukkoon
on listattu aineistoittain FinELib-toimiston keräämät tilastotiedot. Taulukkoon on myös merkitty ne aineistot, joista kirjastot saavat tilastot omalla käyttäjätunnuksellaan suoraan kustantajan palvelimelta. Joistakin aineistoista kirjastot saavat laajempia käyttötilastoja kuin mitä FinELib kerää. Taulukosta näkyvät myös ne FinELib-aineistojen tuottajat, jotka eivät pysty toimittamaan mitään käyttötilastoja.

Joidenkin aineistojen osalta tilastotietoja on tallennettu myös FinELibin ekstranettiin. Linkkilista: Halti → Tilastot-välilehti.
Aineisto

A = Artikkelilataukset / Item Requests

H = Haut

Kerättävä COUNTER-raporttiKirjastoilla omat tilastotunnuksetHuomautuksia
ACM  Digital Library (Association for Computing Machinery)ATitle Master ReportxHUOM! Vuoden 2020 alusta käyttöluvuissa mukana lehtien lisäksi myös kirjojen käyttö.
ACS - American Chemical SocietyAJournal Requests (Excluding OA_Gold)

Alma Talent lehtiarkistoA

Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Ammattilaismediat (ent. Summa) (Alma Talent)A

Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain. 
Business Suite (Abi Inform) (ProQuest)A
xTilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Edita-lehdet (Defensor Legis, JFT, Lakimies, Liikejuridiikka, Oikeus, Ympäristöjuridiikka)


Tilastoja ei saada konsortion tasolla.
ElektraA
x
Elsevier: ScienceDirect, CellPressAJournal Requests (Excluding OA_Gold)xKäyttölukuihin tilastoitu koko ScienceDirect-käyttö.
Emerald PremierAJournal Requests (Excluding OA_Gold)x
IEEE/IET Electronic Library (IEL)A
xKäyttötilastot kerätään (Counter 5) Article Requests by Type -raportista.
IIMPFT - International Index to Music Periodicals Full Text, IIPAFT - International Index to Performing Arts Full Text (ProQuest)A

Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
JSTOR (A&S I-XII, Biological Sci., Business & Econ., Business Coll., Ecology & Botany Coll., Life Science, Security Studies, Sustainability)A

Counter 5: Consortium Report CR_C1Kauppalehti Online (Alma Talent)A

Tilastot saadaan sähköpostitse puolivuosittain. HUOM! Tilastot sisältävät vain maksullisten uutisosioiden käytön.
LWW Total Access Collection minus Neurology (OVID)ACounter 5: Journal Detail

Media-arkisto (Alma Talent)A

Tilastot saadaan sähköpostitse kerran vuodessa.
Nature-lehdet

xTilastoja ei saada aineistopaketeittain.
PressReaderA
x
ProQuest CentralA

Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
RSC Read & Publish (Royal Society of Chemistry)AJournal Requests (Excluding OA_Gold)

SAGE PremierAJournal Requests (Excluding OA_Gold)

Science Journals (AAAS)AJournal Requests (Excluding OA_Gold)xHUOM! Tilastot COUNTER 5 -yhteensopivat 09/2021 alkaen, käyttöluvut 01-07/2020 COUNTER 4 -standardin mukaiset.
Springer CompactAJournal Requests (Excluding OA_Gold)x1.10.2018 asti Springer LINK.
Taylor & FrancisAJournal Requests (Excluding OA_Gold)

WileyAJournal Requests (Excluding OA_Gold)xFinELibillä kirjastokohtaiset tunnukset.
Aineisto

A = Artikkelilataukset / Item Requests

H = Haut

Kerättävä COUNTER-raporttiKirjastoilla omat tilastotunnuksetHuomautuksia
Ebook Academic Complete (ent. Ebook Central, Ebrary) (ProQuest)ABook Report 2 (Counter 4)xTilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
ECCO - Eighteenth Century Collections Online (Cengage)ACounter 5 Location Details - Database Report

EEBO - Early English Books Online (ProQuest)A


EllibsA

Tilastot saadaan sähköpostitse puolivuosittain.
O'Reilly Safari Learning Platform: Academic Edition (ProQuest)A
xTilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain. HUOM! Safari siirtyi uudelle alustalle ja uuteen tilastointitapaan vuoden 2019 alusta.
Aineisto

A = Artikkelilataukset / Item Requests

H = Haut

Kerättävä COUNTER-raporttiKirjastoilla omat tilastotunnuksetHuomautuksia
Répertoire International de Littérature Musicale RILM (EBSCO)HDatabase Master Reportx
MedicH

Tilastot saadaan sähköpostitse.
PQ Collection (ent. CSA) -tietokannat (Arts&Humanities, Complete, Social Sciences, Technology)A
xTilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
SciFinder ScholarH
xTilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
HUOM! SciFinder-aktiivisuuksien laskentatapa on muuttunut vuoden 2019 alusta.
Scopus (Elsevier)HDatabase Search and Item Usage

Ulrichsweb H
xTilastot saadaan sähköpostitse.
Tilastoja on tallennettu Haltiin vuodesta 2020 alkaen.
Web of Science (Clarivate Analytics)HDatabase Search and Item Usage
Tilastoluvuissa mukana myös lataukset WoS APIn kautta organisaatioiden omiin CRIS-järjestelmiin.
Aineisto

A = Artikkelilataukset / Item Requests

H = Haut

Kerättävä COUNTER-raporttiKirjastoilla omat tilastotunnuksetHuomautuksia
BonnierProA

Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Britannica ImageQuestA
x
Edilex (Edita)A
xTilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Elsevier-hakuteokset MRW (Enc. of Language and Linguistics, Enc. of Materials, Handbook in Economic Series, Int. Enc. of Education, Int. Enc. of Social and Behavioral Sciences)

xTilastoja ei kerätä.
Encyclopædia Britannica onlineA
x
Fokus Talous+Verotus ja Fokus Juridiikka (Alma Talent)


Tilastoja ei saada aineistopaketeittain.
Grove Art Online ja Grove Music Online (Oxford University Press)APlatform Usage

JBI Complete (OVID)HDatabase Search and Item Usage
JBI Tools-osiosta ei saada tilastoja. 
Kansallisbiografia (KB)A

Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Knovel (Elsevier)A

Tilastot saadaan sähköpostitse kuukausittain.
MathSciNetHDatabase ReportxFinELibillä kirjastokohtaiset tunnukset.
MOT-aineistot (Kielikone Oy)H
xTilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain. 
NationalencyklopedinA
xTilastot saadaan sähköpostitse.
OECD IlibraryAPlatform UsagexFinELibillä kirjastokohtaiset tunnukset.
Oxford English Dictionary (OED) (Oxford University Press)APlatform Usagex
Oxford Reference Online (ORO) (Oxford University Press)APlatform Usage

Reaxys (Elsevier)H

Tilastot saadaan sähköpostitse.
RedFoxH

Tilastot saadaan sähköpostitse kerran vuodessa.
SAGE Research Methods (SRM)ADatabase Search and Item UsagexTilastot saadaan sähköpostitse.
HUOM! 2020 alusta Haltiin on tallennettu lataukset, aikaisemmin kerätty hakuja.
SFS OnlineA
xTilastoidaan ICS-standardiryhmien avaukset.
Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain. 
StatistaABook Report 2 (Counter 4)
Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Suomen Laki (Alma Talent)A

Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Suomen laki on siirtynyt uuteen raportointijärjestelmään v. 2017 alusta ja uudelleen v. 2018 alussa: tilastot tästä lähtien eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tilastojen kanssa.
Talouselämän vaikuttajat (TEV)A

Tilastot saadaan sähköpostitse neljännesvuosittain.
Mitä tunnuslukuja lasketaan?

FinELib-aineistoista lasketaan tunnuslukuja, jotka kuvaavat aineiston käytön tehokkuutta tilaajaorganisaatioissa. Tunnusluvut ovat käyttötilastojen tapaan nähtävissä Halti-tietokannassa.

TunnuslukuSelitys
hinta per lukukerta tai lataus (artikkeli/kirjan luku/koko kirja)yhden katsotun dokumentin hinta
hinta per tiedonhakuyhden aineistossa tehdyn tiedonhaun hinta
lukukerrat tai lataukset per käyttäjä (/käyttäjäluku)lukukertojen tai latausten määrä yhtä käyttäjää kohden
hinta per käyttäjähinta yhtä käyttäjää kohden
hinta per lehtihinta yhtä lehteä kohden
tiedonhaut per käyttäjä (/käyttäjäluku)tiedonhakujen määrä yhtä käyttäjää kohden

Huom! Kaikkien aineistojen kohdalla ei ole saatavissa kaikkia tunnuslukuja.

Tilastotietojen päivittämisaikataulu ja tilastoinnin haasteet

FinELib-toimisto kerää aineistojen käyttötilastot kustantajien palvelimilta. Tilastot päivitetään Haltiin noin kahden kuukauden viiveellä, esim. kesäkuun käyttötilastot ovat näkyvissä syyskuun alkupuolella. Aikataulun taustalla on kansainvälinen COUNTER-tilastosuositus, joka velvoittaa suositusta noudattavia kustantajia ilmoittamaan tilastotiedot 30 päivän viiveellä. Lisäksi FinELib-toimsito tarvitsee aikaa tietojen keräämiseen, tarkistamiseen ja karhuamiseen ennen tilastojen päivittämistä Haltiin.

Joidenkin aineistojen osalta tilastoja ei ole saatavissa kuukausittain vaan neljännesvuosittain, puolivuottain tai kerran vuodessa, minkä vuoksi kyseisten aineistojen käyttötilastot myös päivitetään Haltiin harvemmin.

Kustantajien, välittäjien ja kirjastojen yhteinen kansainvälinen COUNTER-projekti (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) on tuottanut elektronisten aineistojen käyttötilastointiin sovellettavia suosituksia vuodesta 2002 lähtien. COUNTERin suurin vaikutus näkyy ulkomaisilta kustantajilta saatujen tilastotietojen yhdenmukaisuudessa, luotettavuudessa ja vertailtavuudessa. Suomalaiset kustantajat eivät noudata COUNTER-tilastosuositusta.

COUNTER-hankkeen sivut: https://www.projectcounter.org/

Ks. aineiston COUNTER-yhteensopivuus: https://www.projectcounter.org/about/register/

Tilastotietojen siirto Haltista KITT:iin

FinELib-aineistojen käyttötilastot siirretään keskitetysti KITT-yhteistilastotietokantaan. Kirjastojen tarvitsee syöttää KITT:iin vain suorien aineistotilaustensa käyttötilastot. Tarkemmat tiedot tilastointikäytännöistä ovat luettavissa KITT-käyttäjän käsikirjasta.