Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rotundan tämän vuoden teema on yhteistyö, ja lehteä . Lehteä pääset kokonaisuudessaan lukemaan täältäDoria-palvelussa osoitteessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023042638944.