Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELibin ohjausryhmä piti ylimmääräisen sähköpostikokouksen 27. - 30.1.2023, jossa käsiteltiin konsortion hankintaperiaatteiden toteutumista SAGEn, Taylor & Francisin, Wileyn ja Ovid/Lippincottin luku- ja julkaisemisoikeuden sisältävän lehtipakettien uusintaneuvotteluihin liittyen.

...