Blog from February, 2023

FinELibin ohjausryhmä piti ylimmääräisen sähköpostikokouksen 27. - 30.1.2023, jossa käsiteltiin konsortion hankintaperiaatteiden toteutumista SAGEn, Taylor & Francisin, Wileyn ja Ovid/Lippincottin luku- ja julkaisemisoikeuden sisältävän lehtipakettien uusintaneuvotteluihin liittyen.

Kokouksen pöytäkirja on julkaistu ja se on luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2023 -sivulla (vaatii kirjautumisen).