Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • EBUcoren uusimman version esittely / Tommi Lehtonen, KAVIKAVI peruuntui tältä kerralta
  • EURIG-terveiset peruuntui tältä kerralta
  • Kerrataan, mitä AVOTT-verkoston metatietoryhmässä on tehty tehty peruuntui tältä kerralta
  • Jatkettiin RDA:n tarkennetujen ohjeiden laatimista.
  • Sairastapausten ja etäyhteysongelmien vuoksi kokouksen ohjelma muuttui niin, että osallistujiksi jäivät Ville, Minna, Anna ja Reeta. RDA-linjausten tarkastelun jälkeen jatkettiin tutustumisella KAVIin: Reeta esitteli Ritva-ja Tenho -tietokantoja ja vierailimme KAVin kirjastossa, johon esittelyn tarjosi kirjastonhoitaja Antti Kalliola.
  • Muut asiat siirtyivät myöhemmäksi. Ennen kesätaukoa kokoustetaan vielä 6.6.