Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
VY Tau - Vaasan Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Aalto - Aalto-yliopisto
ÅA - Åbo Akademi Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Centria Jamk - Centria Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
ETK - Eläketurvakeskus
SP - Suomen Pankki
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
ETK - Eläketurvakeskus
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Luke - Luonnonvarakeskus