Yliopistokirjastot
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Aalto - Aalto-yliopisto
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
ETK - Eläketurvakeskus
SP - Suomen Pankki
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Luke - Luonnonvarakeskus

  • No labels