Yliopistokirjastot
VY - Vaasan yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
ÅA - Åbo Akademi
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
SP - Suomen Pankki
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
ETK - Eläketurvakeskus
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Luke - Luonnonvarakeskus

  • No labels