Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Linnea2-konsortio on yliopistojen, Eduskunnan kirjaston ja Varastokirjaston vuonna 2000 perustama yhteenliittymä, jonka tehtävänä on hallita konsortion jäsenten yhteistä kirjastojärjestelmää. Järjestelmä koostuu Voyager- ja Aleph-ohjelmistoista, CSC:n omistamasta ja ylläpitämästä palvelimesta sekä käyttöpalvelusta. Järjestelmän avulla ylläpidetään kirjastotietokantoja sekä Kansalliskirjaston kansallisia tietokantoja ja yhteistietokantoja.

 

 

Tällä sivulle päivitetään konsortion ohjausryhmän voimassaoleva kokoonpano sekä linkit konsortion jäsenlistaan ja sääntöihin.
Kokousaineistot (asialistat ja muistiot) löytyvät täältä: Kokoukset

Kokousaineistoja

Ohjausryhmän kokoukset

Yleiskokoukset

Yhteiskokoukset

Seuraava kokous

 

16.320.4.2018 kello 10:30 - 11:30

27.4.2018 kello 12 13 -15 16 Hanken, Helsinki

Konsortion
jäsenet

Konsortion jäsenet

 

Konsortion
säännöt

Konsortion säännöt  

Ohjausryhmä
(kaksivuotiskausi

2016

2018 -

2018

2020)

 • Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
 • Anne Lehto, Tritonia
 • Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto
 • Sari Palén, Tilastokirjasto
 • Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston kirjasto
 • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
 • Kuno Öhrman, Svenska handelshögskolan (IT-johtajien edustaja)

Ohjausryhmän sihteeri

 • Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
 
Navigate space

Page Tree Search

Page Tree